Centrum voor Arbeidsverhoudingen


Samen Zorgen dat het Werkt:
Kansen voor de medezeggenschap

Conferentie
Op maandag 10 juni 2002 organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties een conferentie over het Arboconvenant Preventie en Reïntegratie voor de leden van de ondernemingsraden in de sector Rijk.

Rondom het thema "Samen zorgen dat het werkt: kansen voor de medezeggenschap" zullen in de ochtend vertegenwoordigers van centrales van overheidspersoneel en de werkgevers hun standpunten hierover uiteenzetten en met elkaar en de zaal in debat gaan. In de middag kan worden deelgenomen aan diverse workshops en fora rondom voor het convenant relevante thema's als ziekteverzuim, werkdruk, rsi en arbobeleid. Ook is er de gelegenheid rond te kijken op de informatiemarkt.
Voor wie?
De conferentie richt zich op leden van de diverse ondernemingsraden in de sector Rijk.

Nieuws

18-03-2002
Uitnodiging conferentie

Deel: ' Conferentie over het Arboconvenant '
Lees ook