FNV

Conferentie over individueel reïntegratiebudget WAO'ers

Ruim twee jaar is er geëxperimenteerd met het persoonsgebonden reïntegratiebudget (PRB) voor arbeidsongeschikten. Met dit eigen 'rugzakje met geld' kunnen arbeidsongeschikten hun reïntegratie financieren.

Onder de titel 'PRB: de maat van de klant?!' maken de stuurgroep PRB Midden Nederland, het Provinciaal Utrechts WAO-beraad en de FNV op 2 oktober de balans op. Hoe en in welke vorm gaat het experiment verder? Wat werkt wel en wat niet? Is PRB inderdaad een instrument dat maatwerk mogelijk maakt?

Dinsdag 2 oktober 2001 van 13.00 tot 17.00 uur in Provinciehuis Utrecht.
Conferentie over het persoonsgebonden reïntegratiebudget.
- praktijkervaringen uit de experimenteerregio Midden Nederland
- voorwaarden en risico's voor invoering als regulier instrument
- mogelijkheden in de nieuwe structuur van de sociale zekerheid.
Ingrediënten zijn: kennis, ervaring, presentaties, discussie interactie en een breed gezelschap aan deskundigen, onder leiding van Pieter Hilhorst, journalist.

Naast regionale deskundigen zijn ondermeer vertegenwoordigers uit de sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling, landelijke politiek, klantorganisaties en 'opinion leaders' uitgenodigd.

De conferentie wordt afgesloten met een symbolische overhandiging van de bevindingen uit het experiment in Midden Nederland aan Jan van Zijl, voorzitter Raad voor Werk en Inkomen i.o.

Voor informatie en aanmelding:
Coördinatie PRB Midden Nederland
Ria van den Berg
Tel 030 2670400
Fax 030 2897600

27 sep 01 15:15

Zoekwoorden:

Deel: ' Conferentie over individueel reïntegratiebudget WAO'ers '
Lees ook