Provincie Drenthe


Conferentie over jeugdbeleid in Drenthe

Assen, 16 februari 1999
Persberichtnummer 99-038De provincie Drenthe en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houden donderdag 18 februari a.s. in het provinciehuis te Assen een gezamenlijke conferentie over het jeugdbeleid in Drenthe. Centraal hierbij staat de samenhang tussen het lokaal jeugd-beleid van de gemeenten en het provinciaal jeugdzorgbeleid. In Drenthe heeft deze samenhang geleid tot de oprichting van "De Toegang, Bureau Jeugdzorg". Op dit moment zijn er drie van deze bureaus operationeel. In de toekomst komt in alle zes Drentse centrumplaatsen zo'n Toegang, terwijl voor de Drentse plattelandsgebieden andere projecten in ontwikkeling zijn.

De Toegang staat dichtbij de cliënten, en heeft door de samenwerking van lokale en provinciale instellingen niet alleen een duidelijke taak op het gebied van preventie, maar zorgt daarnaast ook voor begeleiding en lichte hulp. Als een probleem niet in De Toegang valt op te lossen, verwijzen de medewerkers door naar de specialistische hulpverlening, waar de cliënt de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Binnen De Toegang wordt dan onderzocht om welk probleem het gaat, welke zorg nodig is, wie de benodigde zorg gaat coördineren en welke instelling de benodigde zorg het beste kan bieden.

Hoe de Drentse Toegang in de praktijk werkt, komt aan de orde op de conferentie. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van de tussentijdse evaluatie van de drie operationele projecten. Andere onderdelen van de conferentie zijn: het gemeentelijk jeugdbeleid, jeugdparticipatie en de regierol van de gemeente.Deel: ' Conferentie over jeugdbeleid in Drenthe '
Lees ook