Gemeente Den Helder

Een goed begin is het halve werk

betreft: week: week 36

Wat is er geregeld voor de allerjongste inwoners van Den Helder? Weten de betrokkenen welke voorzieningen er zijn? Zou de dienstverlening misschien beter, efficiënter kunnen?

Om over deze en andere vragen met u van gedachten te wisselen, organiseert de gemeentelijke dienst Welzijn op donderdag 27 september van 13.00 uur tot 17.00 uur in schouwburg De Kampanje de conferentie 'Een goed begin is het halve werk" De conferentie is bedoeld voor iedereen die direct met 0 tot 6- jarigen te maken heeft, zoals belangstellende ouders en aanbieders van voorzieningen voor kinderen in deze leeftijd.

Tijdens de conferentie presenteert wethouder Vos-Brandjes de uitkomsten van een onlangs gehouden inventarisatie van voorzieningen voor jonge kinderen in Den Helder. Uit de inventarisatie is een aantal knelpunten naar voren gekomen, waaronder onbekendheid van de voorzieningen, de betrekkelijke toegankelijkheid van het aanbod, de (on)toegankelijkheid van de publieke ruimte en de onvoldoende beschikbaarheid van de hulpverlening. Wij maken graag gebruik van uw suggesties en ideeën voor een oplossingsrichting van deze knelpunten en nodigen u dan ook van harte uit om tijdens de conferentie actief uw steentje bij te dragen.

Wilt u meedenken en mee discussiëren tijdens de conferentie, dan verzoeken wij u vriendelijk om zich hiervoor telefonisch of via de fax op te geven bij de heer John Duphey van de dienst Welzijn. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 671 826 of via faxnummer 671 683. Wilt u aan hem uw naam en telefoonnummer doorgeven èn het aantal personen waarmee u aanwezig zal zijn? Tot donderdag 27 september!

laaste verandering: september 07, 2001

Deel: ' Conferentie over kinderzorg in Den Helder '
Lees ook