Gemeente Zoetermeer

Stadsnieuws

Op 18 januari in De Graanschuur

Boeiende conferentie over Lokale Agenda 21

De afgelopen twee jaar is in Zoetermeer onder regie van projectleider Pieter Goedhart gewerkt aan het vormgeven van het project Lokale Agenda 21 (LA 21 Zoetermeer). In februari 1999 zal het project LA21 Zoetermeer worden beëindigd. Op maandag 18 januari aanstaande, van 17.00 tot 21.00 uur, vindt daarom een evaluatieconferentie plaats in het Indisch Cultureel Centrum De Graanschuur, Dorpsstraat 74 A. Wie hart heeft voor een duurzame toekomst, voor een schoon, veilig en gezond leefmilieu, mag deze conferentie eigenlijk niet missen!

De bedoeling van het project was om de dialoog over een duurzame toekomst van de stad op gang te brengen tussen gemeente en haar bewoners en bedrijven. Of het project inderdaad voldoende aanzetten heeft gegeven, zal moeten blijken uit de evaluatie van het project. Tijdens de bijeenkomst, die het karakter zal hebben van een feestelijke afsluiting van het project, wordt een bescheiden, maar overheerlijke Indische maaltijd geserveerd.
Doorstart
Dat het project Zoetermeerse Lokale Agenda 21 wordt beëindigd, wil overigens niet zeggen dat het proces Lokale Agenda in Zoetermeer dan stopt. Integendeel, dit proces gaat na afronding van het project volop door. Niet voor niets is aan de slotbijeenkomst de titel Doorstart voor Lokale Agenda 21 in Zoetermeer meegegeven. Daarom is het programma van de conferentie zo opgesteld, dat er niet alleen omgekeken wordt in verwondering, maar dat de blik vooral op de toekomst gericht zal zijn. De conferentie vormt tevens een voorbereiding voor het besluit in de gemeenteraad over de wijze waarop LA21 in Zoetermeer verder moet gaan. > Kwartiermakers Op 11 mei 1998 ging, ook in de vorm van een conferentie in De Graanschuur, de dialoog in het kader van Lokale Agenda 21 officieel van start. De periode ervoor was veldwerk verricht om LA21 in de interne gemeentelijke organisatie een plek te geven, was bij de bewoners en het bedrijfsleven informatie verstrekt over het begrip LA21 en de bedoeling ervan en had de gemeente de bewoners van Zoetermeer opgeroepen om aan gesprekken deel te nemen over een duurzame toekomst voor de stad en voor meer dan de stad alleen - in de 21ste eeuw. Ruim 60 bewoners reageerden op die oproep en vormden de kwartiermakers voor de themagroepen, die tijdens die eerste conferentie werden opgericht. Sinds die tijd werken de themagroepen Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Afvalstoffen, Verkeer en Vervoer, Bouwen en Wonen en Energie en Water ieder op hun terrein aan het realiseren van concrete duurzaamheidsprojecten. Hannie van Leeuwen Aan de deelnemers van de conferentie wordt, naast het eerder genoemde hart voor een duurzame samenleving, ook een actieve opstelling gevraagd middels het invullen van een meningspeiling, het deelnemen aan Ronde Tafelgesprekken tijdens het eten, het doen van aanbevelingen aan wethouder Andries Heidema voor het besluit in de gemeenteraad en - voor sommigen - aan tafel bij conferentievoorzitter Hannie van Leeuwen, onder andere oud-Tweede Kamerlid en oud-wethouder van Zoetermeer. Bij dat laatste worden gasten, vogels van diverse pluimage, door Hannie van Leeuwen uitgenodigd om in een soort Het Capitool-opzet met elkaar in discussie te gaan over onder meer De zaak Oosterheem; Oosterheem als laatste kans om in Zoetermeer een nieuwe duurzame wijk te bouwen van betekenis.

Interesse?

Het belooft al met al een aangename, boeiende ontmoeting te worden tussen vertegenwoordigers van de Adviesraad Natuur & Milieu, de themagroepen, de ambtenaren en de politiek, die zich ieder op hun eigen wijze en vanuit eigen verantwoordelijkheden inspannen voor een duurzaam Zoetermeer. En voor nieuwe belangstellenden (u?) om zich aan te sluiten blij Lokale Agenda 21 Zoetermeer!

Is uw interesse voor de conferentie gewekt en wilt u ook deelnemen? Neem dan even contact op met het projectteam LA21 Zoetermeer, telefoon
346 8785 of 346 8319. Dit, in verband met het aantal maaltijden en het aan u toesturen van meer informatie.

_________________________________________________________________


_________________________________________________________________

Gemeente Zoetermeer © januari 1999

Last update: 8 januari 1999

Deel: ' Conferentie over Lokale Agenda 21 Zoetermeer '
Lees ook