Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

https://www.minbzk.nl

MinBZK:uitnodiging conferentie rampenbestrijding

Uitnodiging: conferentie over rampenbestrijding

Woensdag 12 september 2001 vindt een landelijke conferentie over rampenbestrijding plaats, met als titel 'Wie de schakel past...' Centraal staan o.a. de inventarisatie van veiligheidsrisicos, de bestuurlijke besluitvorming over de afstemming van de rampenbestrijdingsorganisatie op deze risico's, de samenwerking tussen hulpverleningsdiensten en tussen gemeenten en regio's, kwaliteits-verbetering en op één locatie huisvesten van meldkamers en het nieuwe systeem voor digitale, mobiele communicatie C2000.

Op de conferentie zijn vooral bestuurders uit het veld van de rampenbestrijding aanwezig. Ook journalisten zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij Esther van Elswijk, telefoon 070-4268670.
Datum: woensdag 12 september 2001, tijd:09.30-16.45 uur. Om 13.30 uur houdt staatssecretaris G.M. de Vries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een toespraak. Plaats:Evenementencentrum 'Hart van Holland' Berencamperweg 12 te Nijkerk. Het programma van de conferentie is als volgt:
08.30 - 09.30 Ontvangst en registratie
09.30 - 09.45 Welkomstwoord door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer G.M. de Vries 09.45 - 10.15 Presentatie, De keuze maakt u zelf, door de burgemeester van Wijk bij Duurstede, de heer G.K. Swillens
10.15 - 11.15 Discussie onder leiding van de dagvoorzitter, de heer J. Kohnstamm
11.15 - 11.45 Pauze
11.45 - 12.15 Presentatie, Analyse meldkamerproblematiek,door de Commissaris van de Koningin van Groningen,tevens voorzitter van het Landelijk Beraad Rampenbestrijding, de heer J.G.M. Alders, over opschaling bij rampen en over informatie en communicatie 12.15 - 13.30 Lunch
13.30 - 14.00 Presentatie, samen investeren in veiligheid, door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer
G.M. de Vries. Hij zal ingaan op de vorming van 25 veiligheids- regio's met 25 gecolokeerde meldkamers, de invoering van een gemeenschappelijk meldkamersysteem en C2000, en invoering GMS en C2000 en op het belang van oefenen en opleiden.
14.00 - 14.15 Film C2000
14.15 - 14.30 Reacties uit de zaal
14.30 - 15.00 Presentatie, Colokatie meldkamers in de praktijk, door de burgemeester van Utrecht, mevrouw A.H. Brouwer-Korf 15.00 - 15.30 Pauze
15.30 - 16.45 Interactieve zaaldiscussie met panel Panelleden: De heer G.M. de Vries, staatssecretaris van BZK de heer N.C. Oudendijk, plaatsvervangend directeur-generaal Volksgezondheid van het ministerie van VWS
de heer H.G. Ouwerkerk, voorzitter van de Taskforce van rijk, provincies en gemeenten die de uitvoerinig van de actiepunten uit de kabinetsstandpunten over de rampen in Enschede en Volendam bewaakt. 16.45 Afsluiting en borrel

Nadere inlichtingen bij Frank Wassenaar, telefoon 070-4268261.

07 sep 01 15:59

Deel: ' Conferentie over rampenbestrijding in Nijkerk '
Lees ook