Nieuws Gemeente Groningen


Conferentie wijkeconomie in Stad
17 februari 2000

Ver- en herbouw van woningen is niet voldoende om de vitaliteit van wijken te herstellen. Gezonde wijken hebben ook bedrijvigheid in of nabij de wijk nodig. Bevordering daarvan acht de gemeente Groningen van groot belang. In de vorm van gerichte scholing en welzijnsondersteuning kan in de wijken zodoende een broedplaats van ondernemersschap tot ontwikkeling komen. Bijvoorbeeld. Om de mogelijkheden en onmogelijkheden van functiemenging tussen wonen en werken op wijkniveau te verkennen en om afspraken te maken over een gezamelijke aanpak van de wijkeconomie in de wijkvernieuwing, organiseert de gemeente Groningen een conferentie getiteld 'Wijkeconomie en de rol binnen de wijkvernieuwing'. De conferentie wordt gehouden op vrijdag 18 februari 2000 in het Treslinghuis, Klaprooslaan 120 in Groningen. De bijeenkomst o.l.v. Aize Bouma zal om 13.30 uur van start gaan en rond 17.00 uur worden afgesloten. De conferentie wordt georganiseerd voor personen en partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de wijkvernieuwing en wijkeconomie.

Deel: ' Conferentie over wijkeconomie in stad Groningen '
Lees ook