D66

Past het Poldermodel in het denken van D66?

In ons land is het geen uitzondering als je in de polder woont. Maar dat we dan ook maar gelijk onze manieren van besluitvorming en participatie zouden moeten benoemen in de termen van een poldermodel, dat is de vraag en in elk geval een discussie waard.

De aanduiding lijkt in elk geval niet goed gekozen, vanwege de weliswaar ruimtelijke, maar daarentegen weinig dynamische associaties die het woord oproept. Het laat ook nauwelijks enige connectie toe met de internationale en mondiale processen die zo dominant van invloed zijn op de nationale en regionale ontwikkelingen. Maar het voornaamste bezwaar is dat moeilijk valt in te zien hoe zoiets als een poldermodel aansluit bij de postmoderne ontwikkelingen van de netwerkmaatschappij. En deze laatste vormen toch meer de realiteit waar het denken van D66 zich op richt.

Het poldermodel is vooral een benaming voor de corporatistisch getinte overlegmaatschappij van na de oorlog. Het was gericht op het apaiseren van de conflictgevoelige verhoudingen van maatschappelijke groepen. Met het doorzetten van de individualisering ontwikkelde zich een ander, dynamischer, maar wellicht ook technocratischer, ordeningsmodel. Dat laatste zijn wij gaan aanduiden met de term netwerkmaatschappij. De vraag die nu moet worden gesteld, is hoe een en ander zich tot elkaar verhoudt. Loopt het een zo maar conflictloos over in het ander? Is er sprake van aanvulling over en weer? Hoe moeten beide concepties worden beschouwd in mondiale en vooreerst in de context van de Europese gemeenschap? Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot het denken over rechtstaat en democratische gemeenschap, met name binnen D66?

Op de jaarlijkse wetenschapsconferentie van de SWB willen we deze discussie voeren. Daartoe hebben we een aantal sprekers uitgenodigd om hun kijk op zaken te geven. Met hen hopen we tot een interessante gedachtewisseling te komen.

Wij hopen op uw aanwezigheid!

C. W. de Vries
Directeur SWB D66


SWB-Wetenschapsconferentie
Past het poldermodel in het denken van D66?
Polmans Huis, Hoek Jansdam & Keistraat Utrecht
Zaterdag 5 februari 2000
13.30 uur ca. 17.00 uur

Programma

Voorzitter Lennart van der Meulen, oud-campagneleider en voormalig medewerker van de Tweede-Kamerfractie van D66

13.30 uur Ontvangst; koffie/thee

14.00 uur Opening door Christiaan de Vries, directeur van de SWB

14.05 uur Inleiding door Arthur Docters van Leeuwen, voorzitter van de Stichting Toezicht Effectenverkeer

14.30 uur Lousewies van der Laan, lid van het Europees Parlement voor D66

15.00 uur Discussie met de zaal

15.30 uur Pauze

16.00 uur Discussie tussen Jan Peter Balkenende, lid van de Tweede-Kamerfractie van het CDA en Bert Bakker, lid van de Tweede-Kamerfractie van D66

16.30 uur Discussie met de zaal

17.00 uur Afsluiting

Daarna is er gelegenheid om onder de genieting van een drankje nog even na te praten.

U kunt zich aanmelden bij de SWB: tel. 070 356 60 41 of E-mail swb@d66.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Conferentie Past het Poldermodel in het denken van D66? '
Lees ook