Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Enquête de toekomst van onze landbouw

De agrarische sector staat voor een immense uitdaging. Milieu, dierenwelzijn, landschapsbeheer en voedselveiligheid stellen nieuwe eisen. Tegelijkertijd krimpt de markt, lopen de kosten op en dalen de prijzen. Hoe ziet de toekomst van de Nederlandse boer er uit?

Door te reageren op een aantal stellingen en enkele vragen te beantwoorden kunt u meepraten over het perspectief van de agrarische sector in Nederland. De resultaten van deze internetdiscussie zullen ingebracht worden tijdens een speciale conferentie op 14 november in Maastricht. De conferentie heeft tot doel advies uit te brengen aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

De 'ideale' agrarische ondernemer

In de nota 'Voedsel en Groen' schetst minister Brinkhorst het volgende beeld van de 'ideale' agrarische ondernemer: hij * produceert milieuvriendelijk;
* levert een veilig product van hoge kwaliteit en tegen een marktconforme prijs;
* werkt samen met andere ondernemers en organisaties in de keten; * zorgt voor gezondheid van plant en dier;
* heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel;
* heeft oog voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van zijn onroerend goed;
* verbetert de arbeidsomstandigheden;
* investeert in technologie;
* is niet meer afhankelijk van inkomenssubsidies.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen moet op brede schaal zijn intrede doen in de Nederlandse landbouw, zo staat in de nota. De samenleving verlangt een duurzame agrarische sector die voedselveiligheid, dierenwelzijn en kwaliteit van natuur, landschap en milieu garandeert.

Meer informatie:

* de nota Voedsel en Groen (PDF-formaat, 1151 Kb);

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDEN


* de nota Natuur voor mensen, Mensen voor natuur;
* het adviesrapport van de commissie Wijffels, getiteld 'Toekomst voor de veehouderij' (PDF-formaat, 109 Kb)

* Zicht op gezonde teelt (PDF-formaat, 216 Kb);
* Zorgen voor dieren (brochure)

* de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening;

* het SER-advies, getiteld 'De winst van waarden'

Deel: ' Conferentie resultaten internetdiscussie agrarische sector '
Lees ook