Partij van de Arbeid


Sociaal-Democratische Belastingpolitiek 10 juni 1999 PvdA

Conferentie op zaterdag 19 juni, 13.00 - 17.00 uur

Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9 te Amsterdam

Voorzitter: Leo Stevens (EUR)


*Inleidende discussie
M.m.v. Marijke van Hees, Wouter Bos, Agnes Jongerius (FNV) en Bas Jacobs (Niet Nix)


* Draagkracht in de inkomens- en vermogensbelasting M.m.v. Sybren Cnossen (EUR), Alman Metten en Ferd Crone


* Grondslagverbreding en aftrekposten
M.m.v. Flip de Kam (Univ. Groningen) en Jan van Zijl


* Afsluiting door Ad Melkert

In verband met de capaciteit van de zaal graag aanmelden via de reserveringslijn van de PvdA: telefoon 020-5240718. Houd uw relatienummer (zie o.a. etiket van PRO) bij de hand, toets de reserveringscode 1041 in en sluit af met een #. Aanmelden kan ook indien u geen relatienummer heeft.

Zoekwoorden:

Deel: ' Conferentie Sociaal-Democratische Belastingpolitiek '
Lees ook