Partij van de Arbeid


20 Maart: Op weg naar de volgende crisis? Conferentie WBS en EVS

12 februari 1999 Barbara Hogenboom

Conferentie over de toekomst van de internationale financiële orde

Georganiseerd door de Wiardi Beckman Stichting i.s.m. de Evert Vermeer Stichting

Zaterdag 20 maart 1999, 10.00 - 16.45 uur, Amsterdam

De conferentie vindt plaats in het West Indisch Huis, Herenmarkt 99 te Amsterdam, dat zich op loopafstand van het Centraal Station bevindt. De kosten voor deelname bedragen 35,- (incl. lunch en reader). 's Ochtends is de voertaal Engels, 's middags Nederlands.

Voor aanmeldingen of meer informatie belt u tijdens kantooruren:

Wiardi Beckman Stichting, Vera van Lingen, telefoon 020-5512 255.

Inhoud

Financieel kapitaal staat aan de basis van economische ontwikkeling. Of het nu gaat om het kopen van zaden door een boer of een nieuwe vestiging van een multinationale onderneming: financiering is onmisbaar. Vanuit dit oogpunt kan liberalisering van kapitaalverkeer, zoals die sinds de jaren zeventig internationaal plaats vindt, positief zijn. Maar onder invloed van dit dereguleringsproces zijn ook de omvang, snelheid en complexiteit van internationale geldtransacties sterk toegenomen, en daarmee de kansen op een mondiale financiële crisis. Internationale instellingen en regelgeving kunnen deze marktontwikkelingen niet bijbenen.

Vanuit sociaal-democratisch oogpunt is deze situatie niet alleen zorgwekkend vanwege bedreigingen als "besmettingsgevaar", een 'credit crunch' of deflatie. Er is sprake van een onevenwichtige verdeling van kredieten. Veel armere ontwikkelingslanden weten nauwelijks investeerders aan te trekken; opkomende economiën blijken kwetsbaar voor beweeglijk buitenlands kapitaal. Terwijl de maatschappelijke gevolgen van een financiële crisis groot zijn, ontbreekt in veel van deze landen een sociaal vangnet. Daarnaast heeft de internationale kapitaalmarkt invloed op de nationale beleidsautonomie, ook in Europa en Nederland.

Welke richting willen we op? Welke kapitaalstromen dienen beter gereguleerd te worden? Op welk niveau moet dit gebeuren: nationaal, regionaal, internationaal? En wie zou over deze zaken moeten beslissen? Over deze en andere vragen organiseert de Wiardi Beckman Stichting in samenwerking met de Evert Vermeer Stichting een conferentie over de toekomst van de internationale financiële orde.

Programma

9.30 - 10.00 Ontvangst met koffie

10.00 - 11.15 Lezingen: Theorie en praktijk van de financiële orde

De Azië-crisis heeft een aantal zenuwen van het internationale financiële systeem bloot gelegd, maar vooral duidelijk gemaakt dat de werking van de kapitaalmarkt zeer ingewikkeld is en zelfs experts moeite hebben ontwikkelingen te verklaren. De twee lezingen gaan in op de knelpunten van de financiële orde, de vragen die in het politieke debat centraal zouden moeten staan en de mogelijkheden voor verandering.


- Stephany Griffith-Jones, University of Sussex


- Rob Vos, Institute of Social Studies

Voorzitter: Barbara Hogenboom, Wiardi Beckman Stichting

11.15 - 11.45 Koffiepauze

11.45 - 13.00 Impressies: Aziatische ervaringen met buitenlandse kapitaalstromen

De houding van ontwikkelingslanden en opkomende markten tegenover internationaal kapitaal is ambivalent. Enerzijds kan buitenlandse financiering bijdragen aan economische ontwikkeling; anderzijds zijn deze landen kwetsbaar voor speculatieve aanvallen en kapitaalvlucht. De financiële crisis in Azië heeft grote economische, sociale en politieke gevolgen voor die regio. Welke discussies worden er, naar aanleiding van de crisis, in verschillende landen aldaar gevoerd? Wat zijn de ideeën over oorzaken en preventie, en waarin verschillen ze van westerse denkbeelden?


- Tak-Wing Ngo, Rijksuniversiteit Leiden en NIAS


- Hagen Koo, University of Hawaii en NIAS

Voorzitter: Peter van Tuijl, PvdA Zuid-Noord Commissie

13.00 - 13.45 Lunch

13.45 - 14.45 Debat: Internationale kapitaalbelasting

Al in de jaren zeventig pleitte Nobelprijswinnaar James Tobin voor een belasting op internationale kapitaaltransacties (Tobin Tax). Behalve als rem op speculatief flitskapitaal en als inkomstenbron voor internationale instellingen, is het idee van een internationale kapitaalbelasting ook interessant vanwege de ondermijning van nationale belelastingheffing in een internationaliserende economie. Met argumenten als politieke en technische onhaalbaarheid en grote ongewenste neveneffecten hebben tegenstanders de Tobin Tax tot nog toe bestreden. Hoogste tijd voor een herkansing.


- Luc Soete, Universiteit Maastricht


- Bernard ter Haar, Ministerie van Financiën

Voorzitter: Paul Kalma, Wiardi Beckman Stichting

14.45 - 15.15 Theepauze

15.15 - 16.30 Ronde tafel: De sociaal-democratie, Europa en de internationale financiële orde

De komst van de euro en de sterke positie van sociaal-democraten in de Europese Unie bieden, zo wordt beweerd, een uitgelezen kans voor een sociaal-democratisch Europees initiatief voor hervorming van de internationale financiële orde. Wat zijn de ambities ten aanzien van regelgeving en toezicht, en van de invloed en beïnvloeding van internationale instellingen (ECB, IMF, Wereldbank, BIS)? Welke consensus is er, gezien de uiteenlopende nationale opvattingen, mogelijk? En dienen financiële hervormingen verbonden te worden met het streven naar werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit?


- Willem Buiter, Bank of England en University of Cambridge


- Ferd Crone, PvdA Tweede-Kamerfractie


- Alman Metten, PvdA Eurodelegatie

Voorzitter: Coby van der Linde, Instituut Clingendael en Rijksuniversiteit Leiden

16.30 - 16.45 Afsluiting: Bert Koenders, PvdA Tweede-Kamerfractie

16.45 Borrel

De conferentie vindt plaats in het West Indisch Huis, Herenmarkt 99 te Amsterdam, dat zich op loopafstand van het Centraal Station bevindt. De kosten voor deelname bedragen 35,- (incl. lunch en reader). 's Ochtends is de voertaal Engels, 's middags Nederlands.

Voor aanmeldingen of meer informatie belt u tijdens kantooruren: Vera van Lingen, WBS,

telefoon 020-5512 255.

Deel: ' Conferentie Toekomst van de internationale financiële orde '
Lees ook