Agenda Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Conferentie 'Twintig jaar op weg naar goed onderwijs'

OSG De Meergronden in Almere bestaat twintig jaar. Om collega's kennis te laten maken met de in de afgelopen twee decennia opgedane ervaringen houdt het team van De Meergronden op 16 april een conferentie met als titel 'Twintig jaar op weg naar goed onderwijs'. Het thema van de dag wordt uitgewerkt in negentien workshops. Enkele titels zijn: 'Teamvorming', 'Hoogbegaafden', 'Leerbegeleiding: vooral een mentortaak', 'De opvang van allochtone leerlingen', 'Leerlingen activeren hoe doe je dat'. Deelnamekosten: f285,-. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rek.nr. 301028494 t.n.v. De Meergronden o.v.v. 'Lustrumconferentie'. Gaarne aanmelding vóór 19 maart. Meer informatie bij:
De Meergronden, Carla Stahlberg (administratie), telefoon: 036-5312384.

Zoekwoorden:

Deel: ' Conferentie Twintig jaar op weg naar goed onderwijs '
Lees ook