D66

HET WETENSCHAPPELIJK BUREAU VAN D66
NODIGT U UIT VOOR
de Conferentie Verdampt Nederland?

Wanneer? 12 november 1999, aanvang 13.30 uur
Waar? Polman's Huis, Hoek Jansdam & Keistraat, Utrecht Kosten? 25,-- incl. koffie/thee en drankje na afloop Aanmelden? per email swb@d66.nl

De nationale staat is in problemen. Veel van de nationale bevoegdheden van de staat worden geruisloos overgenomen door het Europees bestuur. Terwijl aan de andere kant de regio van zich doet spreken. In het dagelijks leven merkt de burger nog niet zo veel van deze ontwikkelingen. Dat is op zich misschien niet zo vreemd. Maar dat de nationale politiek zich zo weinig van deze aardverschuivingen aantrekt, is des te opmerkelijker. Want hoe risicoloos zijn al deze veranderingen?
Die vraag wordt alleen maar belangrijker als we ons realiseren dat we ook nog eens in een tijd leven van verandering van politieke cultuur. De totstandkoming van een netwerksamenleving voorziet in andere bindingen en identificaties dan waaraan we gewend waren. Terwijl zich tegelijk op tal van plaatsen autocratische bestuursstijlen ontwikkelen.
Beide processen vullen elkaar aan en zetten de nationale staat onder druk. Het is hoog tijd dat we ons hier in D66 over buigen. Brengen zij immers niet tenminste een democratisch en rechtsstatelijk risico met zich mee?
Over deze vragen gaan we discussiëren op een bijzondere conferentie. Drie kleine fora van diverse pluimage kruisen eerst de degens, waarna de zaal in de gelegenheid wordt gesteld zich in de discussie te mengen. Zo hopen we een ware carrousel van inzicht tot stand te brengen.
Wij hopen uw komst!

Christiaan de Vries
Directeur Stichting Wetenschappelijk Bureau (SWB) D66


PROGRAMMA

13.00 Ontvangst

13.30 Opening door Christiaan de Vries, Directeur SWB

Om de dialoog tussen de verschillende deskundigen en het publiek te bevorderen zijn er drie fora samengesteld met ieder een eigen invalshoek. Als in een carrousel zal elke keer een forum beginnen, waarop de andere fora invallen. Daarna krijgt de zaal de mogelijkheid om te reageren.

Gespreksleider: Lennart van der Meulen, oud-campagneleider en voormalig medewerker van de Tweede-Kamerfractie van D66

Forum 1
Jan Willem Holtslag, Directeur-Generaal Openbaar Bestuur Rob Meines, Directeur Praaning Meines Consultancy Carel Tielenburg, docent Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool

Forum 2
Geert Jansen, voorzitter College van Bestuur KAN (Knooppunt Arnhem - Nijmegen
Theo Toonen, Hoogleraar Bestuurskunde aan de Rijks Universiteit Leiden Marian Louppen, lid Provinciale Staten Gelderland

Forum 3
Arthur Docters van Leeuwen, voorzitter Stichting Toezicht Effectenverkeer
Han Entzinger, Hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht
Jaap de Zwaan, Hoogleraar Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

± 15.00 Pauze

Forum-zaaldiscussie

± 16.30 Afsluiting

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even na te praten.

Deel: ' Conferentie Verdampt Nederland? '
Lees ook