Internationale conferentie in Woudschoten over Voedselzekerheid, Landbouw en Handel

19 - 22 april 1999

"Four years after joining the World Trade Organization (WTO), a review of the country's food security situation reveals that the Philippines is in worse position compared to earlier periods. Output of the agricultural sector is erratic, with certain food groups consistently recording deficits compared to the daily recommended food intake. There is an unstable supply of food, the result of the steady decline in production as hectarage devoted to agricultural diminish and the vulnerability of the sector to natural hazards. Finally, a substantial portion, due to poverty, do not have access to their basic food requirement. Government estimates range from 30 to 70 percent."

Het bovenstaande citaat is afkomstig van Celso B. Dulce van de Filippijnse particuliere hulporganisatie CRDC. Ter voorbereiding op de conferentie 'Voedselzekerheid, Landbouw en Handel' verrichtte CRDC en tientallen andere partnerorganisaties van Kerken in Aktie onderzoek naar de effecten van vrijhandel en liberalisering voor de voedelszekerheid van huishoudens. De onderzoeksresultaten worden tussen 19 en 22 april op de conferentie in het Woudschoten Conference Center gepresenteerd en besproken.

Dit jaar vinden nieuwe onderhandelingen binnen de WTO ('World Trade Organisation') plaats. De internationale handel in landbouwproducten staat op de agenda. Dit onderwerp is van groot belang voor de voedselzekerheid van lokale gemeenschappen. Datzelfde geldt voor de structurele aanpassingsprogramma's die sinds de jaren tachtig door de Wereldbank in tal van landen worden uitgevoerd. De Stichting Oecumensiche Hulp (SOH), participant in Kerken in Aktie, en haar partnerorganisaties hebben in hun omgeving de effecten van de voortgaande internationale handelsliberalisering op voedselzekerheid onderzocht. Verhongert vrijhandel of is het juist een zegen voor de miljoenen mensen op het platteland in arme landen. De conferentie zal een verklaring opstellen die ingebracht wordt bij WTO en Wereldbank.

Aan de conferentie nemen vertegenwoordigers van particuliere hulporganisaties, overheid, wetenschap en bedrijfsleven deel. De volgende sprekers hebben reeds hun medewerking toegezegd: mevr. E. Herfkens, minister van Ontwikkelingssamenwerking, dhr. Per Pinstrup Andersen van het IFPRI (‘International Food Policy Research Institute’) en de heer Alexander McCalla, directeur Rurale Ontwikkeling bij de Wereldbank. De conferentie 'Voedselzekerheid, Landbouw en Handel' wordt georganiseerd door Kerken in Aktie/SOH onder auspiciën van APRODEV, de 'Association of Protestant Development Organisations in Europe’.

Deel: ' Conferentie Voedselzekerheid, landbouw en handel '
Lees ook