CONFERENTIE: EU-VOGELRICHTLIJN EN HABITATRICHTLIJN

VOGELRICHTLIJN BELEMMERT ONTWIKKELING DRONTEN Dronten luidt de noodklok. Want de recreatieve doorontwikkeling van de gemeente en omstreken staat onder druk. Het kabinet wil 60 gebieden 1/6e deel van ons land aanwijzen als speciale vogelbeschermingszones. Dit, om te voldoen aan de Europese Vogelrichtlijn. Het gemeentebestuur voorziet vérstrekkende gevolgen, als de randmeren, het Ketelmeer, het IJsselmeer en het Markermeer - 1/3e deel van Flevoland - tot beschermingszones worden uitgeroepen.

Rond de toepassing van de Vogelrichtlijn bestaat veel onduidelijkheid. Ook zijn veel belanghebbenden nog onvoldoende op de hoogte van de gevolgen van deze maatregel. Daarom organiseert de gemeente Dronten op maandag 15 februari a.s. van 13.00 tot 18.00 uur een werkconferentie in De Meerpaal te Dronten voor overheden, belangenorganisaties en bedrijven uit Flevoland en omstreken. Daarin zal de Vogelrichtlijn vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. De bijeenkomst wordt met een forumdiscussie besloten.

WERKCONFERENTIE

De werkconferentie bestaat uit een informatief deel:


* Vogelrichtlijn, de belangrijkste punten, drs. H. de Jong, ministerie van LNV;
* Beschermingsformule Vogelrichtlijn is nog geen bezweringsformule, drs. S.A.A. Morel, Commissie Milieueffectrapportage;
* Juridische aspecten van Speciale Beschermingsformules, mr. P.C.H. van Schooten, jurist op dit gebied;

en uit de visies van belangengroeperingen op nut en noodzaak van de plannen:


* gasten aan tafel: het internationale belang van het IJsselmeergebied voor vogels, A.H.V. Eggenhuizen, Vogelbescherming Nederland;
* de Vogel- en Habitatrichtlijn: de sociaal-economische belangen, R. Steensma, Stichting Waterrecreatie IJsselmeer en Randmeren;
* de positie van de lagere overheden, mw. A.I.L. Haverkort-Cortvriendt, wethouder Dronten.

Discussie tot ca 17.00 uur, dagvoorzitter mw. A. Dijckmeester.

Informele voortzetting tot circa 18.00 uur.

Dronten, februari 1999

Deel: ' Conferentie Vogelrichtlijn belemmert ontwikkeling Dronten '
Lees ook