Agenda Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Conferentie 'Zicht op zorg in het (s)vo'

Opleidingen Speciaal Onderwijs aan de Fontys Hogescholen verzorgt op 13 april de conferentie 'Zicht op zorg in het (s)vo'. Op deze dag zullen drie lezingen worden verzorgd. Daarnaast vinden er twee workshoprondes plaats, waarbij de deelnemers een keuze kunnen maken uit 16 workshops die onder andere gaan over praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, leerlingbegeleiding/schooldecanaat en remediale hulp. Deelname bedraagt f 175,- per persoon. Informatie en aanmelding bij:
Opleidingen Speciaal Onderwijs, Monique Wolfswinkel, telefoon: 013-5394766, fax: 013-5321610.

Deel: ' Conferentie Zicht op zorg in het (s)vo '
Lees ook