Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Conferentie 'Zij-instroom in het onderwijs'
Datum: 28 januari 2003

De vier werkgeversorganisaties in het onderwijs houden op 28 januari 2003 een conferentie over de zij-instroom in het onderwijs. De conferentie richt zich op bestuurders, schooldirecteuren en bovenschoolse directeuren in het primair onderwijs. Een groot aantal scholen voor primair onderwijs heeft de afgelopen tijd de stap gezet en een zij-instromer aangesteld. De ervaringen zijn heel verschillend, zowel van de school als werkbiedende, als van de begeleider van de zij-instromer als van de zij-instromer zelf. De conferentie wil op deze ervaringen de schijnwerper richten. Deelnamekosten: 95,- per persoon.

Informatie of aanmelding:
Werkgroep Conferentie zij-instroom, Monica Hoff, e-mail: hoff-israel@planet.nl

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Conferentie 'Zij-instroom in het onderwijs' '
Lees ook