Provincie Zuid-Holland

Provinciale conferentie over beïnvloeding gedrag jongeren

08-10-2001

Jong-leren en experimenteren
Provinciale conferentie over beïnvloeding gedrag jongeren

Een provinciaal jongerenpanel heeft onderzoek gedaan naar de eerste professionele opvang voor jongeren die met geweld zijn geconfronteerd. Het presenteert de resultaten tijdens de conferentie 'Jong-leren en experimenteren', die op 12 oktober in het provinciehuis wordt gehouden. In een debat met deskundigen wordt nagedacht over oplossingen.

Tijdens een eerdere werkconferentie vorig jaar bleek de grote betrokkenheid en wil tot samenwerken van vele partners in jeugdbeleid en jeugdzorg. Een van de thema's die meer aandacht vroegen was hoe preventiever te werk gaan. Preventie is daarom op 12 oktober de invalshoek. Het thema wordt toegespitst op effectieve en inspirerende methoden om het gedrag van jongeren te beïnvloeden in relatie tot gezondheid en geweld. Dit vraagt om jongleerkunst van opvoeders, beleidsmakers, bestuurders en beroepskrachten, want jongeren zitten niet te wachten op welgemeende adviezen en 'jong leren'.

Deelnemers aan de conferentie zijn bestuurders, beleidsmakers en medewerkers van bureau Jeugdzorg, politie, GGD, instellingen voor jeugdzorg, maatschappelijk werk, onderwijs, opvoedingsondersteuning, thuiszorg, jeugd- en jongerenwerk. De werkconferentie 'Jong-leren en experimenteren' wordt gehouden op 12 oktober van 8.45 uur tot 13.30 uur in het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag. Belangstellenden zich opgeven via telefoonnummer 070 441 6256

Deel: ' Conferentie Zuid-Holland over beïnvloeding gedrag jongeren '
Lees ook