European Union

Democratische Republiek Congo : opening van de inter-Congolese dialoog / akkoord van Lusaka Press Release: Brussels (17-08-2001) - Press: 308 - Nr: 11428/01
---
Brussel,
17 augustus 2001

11428/01 (Presse 308)

P 145/01

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

Verklaring van het voorzitterschap namens de Europese Unie

betreffende de opening van de inter-Congolese dialoog

De Europese Unie is van oordeel dat de inter-Congolese dialoog een hoeksteen van het akkoord van Lusaka vormt en essentieel is voor de nationale verzoening en het terugkeren naar de vrede in de Democratische Republiek Congo.

De Europese Unie is derhalve verheugd over de organisatie van de vergadering in Gaborone op 20 augustus en verzoekt alle door bemiddelaar Masire uitgenodigde deelnemers aan de inter-Congolese dialoog met aandrang om de vergadering bij te wonen en er in een constructieve sfeer aan de beraadslagingen deel te nemen.

De Europese Unie en haar lidstaten zullen als verleners van politieke en financiële steun aan de inter-Congolese dialoog de voortgang bij de vergadering op de voet volgen en de geest van verzoening en de constructieve en creatieve instelling van de deelnemers aan de vergadering evalueren.

De Europese Unie roept alle deelnemers op de politieke moed en de bereidheid aan de dag te leggen om deze historische kans op verzoening tussen alle Congolese volkeren aan te grijpen.

De met de Europese Unie geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, de geassocieerde landen Cyprus, Malta en Turkije, alsmede de EVA-landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze verklaring aan.


---

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Congo opening inter-Congolese dialoog/akkoord van Lusaka '
Lees ook