Universiteit Maastricht


_________________________________________________________________

Persbericht 12 januari 1999
_________________________________________________________________

Wetenschappelijke gebeurtenissen aan de UM

Agenda januari 1999

sociale psychiatrie

14 en 15 januari, 10.00-16.30 uur (MECC)
Anders omgaan met psychose. Van object naar subject

Conferentie ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. M.A.J. Romme.

Bij de conferentie staat de positie van de patiënt centraal. Patiënten zijn burgers die mogelijk meer nog dan anderen de consequenties ervaren van sociaal economische en politieke verhoudingen en wetenschappelijke opvattingen in de psychiatrie. Het gaat té vaak over hen, zonder hen. Een aantal sprekers is patiënt (geweest). Patiënten zijn ook nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan het congres. Organisatie: sectie Sociale Psychiatrie en Psychiatrische Epidemiologie & RIAGG Maastricht

Deel: ' Congres Anders omgaan met psychose Van object naar subject '
Lees ook