Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting

Congres over de behandeling van dyslexie

De Opleiding Speciaal onderwijs Windesheim in Zwolle houdt op 16 april een congres over de behandeling van dyslexie en ernstige lees- en spellingsproblemen in het (speciaal) basisonderwijs. In plenaire lezingen en workshops zullen verschillende praktijkbenaderingen en nieuwe ontwikkelingen aan de orde komen. Deelnemers kunnen kennis maken met concrete technieken en mogelijkheden van behandeling van dyslexie binnen het onderwijs. Het congres is bedoeld voor schoolbegeleiders, remedial teachers, intern/ambulant begeleiders, logopedisten en leerkrachten (speciaal) basisonderwijs. Meer informatie bij:
Secretariaat Opleidingen Speciaal onderwijs Windesheim, mw. N. Verburg, telefoon: 038-4699412.

Zoekwoorden:

Deel: ' Congres Behandeling van dyslexie '
Lees ook