Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

 |Uitnodiging aan de pers       | 
 |Datum   | |20 november | |2006   | |    | |    | 

29 november 2006, Paleis der Akademiën, Brussel

Congres 'Brabant, kennisregio zonder grenzen'

Grensoverschrijdende samenwerking op de terreinen onderwijs, economie en cultuur van het Hertogdom Brabant. Dat zijn de thema's van het congres 'Brabant, kennisregio zonder grenzen' op 29 november 2006 in het Paleis der Akademiën te Brussel. Het congres vormt de feestelijke afsluiting van de activiteiten in het kader van 900 jaar Hertogdom Brabant.

Doel van het congres is om regionale samenwerkingsverbanden te vormen tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Dit door voort te bouwen op de al bestaande culturele en historische banden in het Hertogdom. Kort en goed: nieuwe allianties aangaan en bestaande relaties verdiepen. Voor het congres zijn nationale, regionale, lokale en Europese bestuurders en afgevaardigden uitgenodigd, evenals ambtenaren en bestuurders van onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in het gebied van het Hertogdom.

Het programma is als volgt:

12.00 - 14.00 VIP-lunch voor genodigden (Universitaire Stichting)
14.00 - 14.10 Muzikale Ouverture door Euregio Jeugdorkest
14.10 - 14.20 Opening door dagvoorzitter M. Eyskens, Belgisch Minister van Staat
14.20 - 14.30 Welkomstwoord Commissaris van de Koningin
J.R.H. Maij-Weggen
14.30 - 14.50 'Het hertogdom Brabant: een geschiedenis van kennis, cultuur en economie' door A.-J. Bijsterveld, hoogleraar 'Cultuur in Brabant', Universiteit van Tilburg
14.50 - 15.00 Presentatie boek 'Handschriften voor het Hertogdom' aan de Commissaris en de gouverneurs door de dagvoorzitter
15.00 - 15.30 Toelichting op 'Brabant, kennisregio zonder grenzen' door L. Tobback, burgemeester van Leuven
15.30 - 16.00 Pauze en muzikaal intermezzo door Euregio Jeugdorkest
16.00 - 17.30 Paneldiscussie met vertegenwoordigers uit het kennisveld (kennisinstellingen, het bedrijfsleven, een bestuurder) en een actieve participatie van de deelnemers aan de conferentie
17.30 - 18.30 Afsluiting door dagvoorzitter M. Eyskens en aansluitend borrel

De panelleden zijn:
- Onno Hoes: gedeputeerde economische ontwikkeling en internationale betrekkingen provincie Noord-Brabant
- Hein van Oorschot, voorzitter college van bestuur Universiteit van Tilburg
- Ann Verhetsel, Hoogleraar Economische geografie Universiteit Antwerpen
- Annemarie Rakhorst, eigenaar directeur van Search BV, zakenvrouw van het jaar 2000
- Erik Tambuyzer, senior vice president Genzyme Corporation
- Luc Peeters, directeur Innotek

N.B. Graag nodigen wij u uit voor het congres 'Brabant, kennisregio zonder grenzen', 29 november, Paleis der Akademiën, Hertogstraat 1, Brussel, aanvang 14.00 uur.

Deel: ' Congres 'Brabant, kennisregio zonder grenzen' '


Lees ook