STUURGR EXP VOLKSHUISVESTING

24 juni 1999: congres consumentgericht bouwen

23 juni 1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van
NIROV, Den Haag
SEV, Rotterdam

Congres: Consumentgericht Bouwen
Het congres over veranderingen op de woningmarkt

24 juni 1999
Panorama Vinex: consumentgericht bouwen
RAI Congrescentrum Amsterdam

Op tal van plaatsen in Nederland schieten de nieuwe woningen de grond uit. De woning-bouwproductie op de zogenaamde Vinex-locaties, de plekken waar de Rijksoverheid de grootschalige woningbouw van de jaren negentig en het begin van de volgende eeuw heeft gepland, begint na een lange aanloopperiode flink op stoom te komen. Maar over de kwaliteit van de huizen is lang niet iedereen tevreden.

Vanuit de vakwereld wordt geklaagd over eenvormigheid en saaiheid, over te kleine huizen, te kleine kavels, te weinig vrijstaande huizen, een te hoge dichtheid, te weinig parkeergelegenheid en te weinig groen in de woonomgeving. Volgens de ontwikkelaars en bouwers zijn de grondkosten te hoog en stellen gemeenten te strenge eisen, waardoor onvoldoende voldaan kan worden aan de consumentenvraag. En volgens gemeenten schiet de rijksoverheid tekort als het gaat om de bereikbaarheid van de Vinex-locaties voor auto en openbaar vervoer. Maar wat vinden de nieuwe bewoners hiervan? En op welke wijze willen de woningaanbieders beter in gaan spelen op de wens van de klant? Daar gaat dit congres over.

Staatssecretaris Remkes van VROM zal zijn Agenda voor het Wonen in de 21-eeuw presenteren en aangeven welke rol hij daarin de woonconsumenten toedicht. Vast staat wel dat hij een grotere invloed wil van de consument op het wonen. Zo is een van de beleidsvoornemens dat in 2005 een derde van de woningen gebouwd wordt onder opdrachtgeverschap van particulieren.

De heer Smit, algemeen voorzitter van het NVM zal de resultaten presenteren van een onderzoek dat het NVM samen met het Ministerie van VROM hield onder de eerste bewoners van de Vinex-locaties.

Tijdens de middag zullen een groot aantal projectontwikkelaars en ook enkele gemeenten en corporaties nieuwe methoden presenteren waarmee zij de consument meer willen betrekken bij het ontwerp van de woning en bij het inrichten van de eigen woon-omgeving. Toonaangevende ontwerpbureaus zullen de resultaten presenteren van ontwerpstudies naar vernieuwende verstedelijkingsvormen, die een antwoord kunnen bieden op de vermeende eenvormigheid van de Vinex-locaties.

Andere sprekers op het congres zijn onder andere de Amerikaan J. Speck, één van de grondleggers van het New Urbanism in de Verenigde Staten, R. Krier, de ontwerper van de wijk Brandevoort in Helmond, S. Soeters de ontwerper van de wijk Haverleij in Den Bosch en Jan des Bouvrie, binnenhuisarchitect en architect van de interieurwoning.

Deel: ' Congres Consumentgericht Bouwen '
Lees ook