Technische Universiteit Delft

Alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Meervoudig Meer Veilig
4 juni 2002
Congres De Ondergrondse | Kan Meervoudig Meer Veilig?
Plaats: Aula TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Dinsdagmiddag 4 juni 2002 organiseert De Ondergrondse in samenwerking met diverse mensen uit de praktijk het middagcongres "Kan Meervoudig Meer Veilig?" De Ondergrondse is een Interfacultair Studiegenootschap voor Meervoudig Ruimtegebruik gelieerd aan de TU Delft.
Nederland kent ruimtegebrek. De tijd dat we een vraag naar nieuwe ruimte konden oplossen door middel van inpoldering en landaanwinning is voorbij. Voor het vinden van nieuwe ruimte zijn we nu aangewezen op een betere benutting van bestaande ruimte. We moeten daar intensiveren, functies combineren, de derde dimensie gebruiken (hoogbouw en ondergronds bouwen) en beter omgaan met de benutting door de tijd. Kortom: nieuwe ruimte moet ontstaan aan de hand van meervoudig ruimtegebruik. Meervoudig ruimtegebruik en meer veiligheid gaat dat met elkaar samen in Nederland? Wanneer we allerhande functies willen stapelen in de buurt van snelwegen, stations of knooppunten zijn we dan gedwongen om het met veiligheid wat minder nauw te nemen? Of moeten we zoveel mogelijk wegblijven nemen van potentiële risicogebieden?

Meer informatie?
De Ondergrondse, tel.: 015 2782778, fax.: 015 2787828, e-mail: info@ondergrondse.nl , www.ondergrondse.nl

Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter
Communicatie & Marketing Groep / TU Delft
tel.: 015 2785454
fax.: 015 2781855
GSM: 06 20408176

Deel: ' Congres 'De Ondergrondse - Kan Meervoudig Meer Veilig?' '
Lees ook