Geachte heer / mevrouw,

Wij organiseren op de Erasmus Universiteit (Faculteit Bedrijfskunde)het Engelstalige congres 'Engineering Competition' voor belangstellenden en genodigden vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de universiteiten. Het congres vindt op 19 november a.s. in Rotterdam plaats en gaat over mededingingsvraagstukken in liberaliserende sectoren in Europa, met name in de telecom- en de elektriciteitssector. Doelstelling is om perspectieven van verschillende spelers te inventariseren, discussie op gang te brengen and lering te trekken voor regulerings-, mededingings- en liberalisingsvraagstukken. Er komen kopstukken als Prof. Ir. Jens Arnbak (Directeur OPTA), Prof. dr. Mark de Jong (KPN), Mr. Marc van der Heijden (Versatel), Drs. Jacques de Jong (Directeur DTE), Ir. Johannes Verwer (EZH), Mr. Christian Stoffaes (Electricite de France) en Prof. dr. Karel van Miert (Voormalig Lid van de Europese Commissie) spreken.

Indien U of anderen binnen uw organisatie - wellicht kunt u het bericht naar hen doorsturen - in het congres zijn geinteresseerd, dan kunt u contact opnemen met het organiserend comite of nadere informatie opvragen via onze website:http://www.strategyaterasmus.net/congress99.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Dr. E.F.M. Wubben en Dr. W. Hulsink

Sander de Jong

Organiserend Comite:
Dr. E.F.M. Wubben, Dr. W. Hulsink, dhr. A.P.A.M. de Jong Erasmus Universiteit, Faculteit Bedrijfskunde
Vakgroep Strategie & Omgeving
Kamer F2-18
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Tel: +31 - (0)10 - 4082009 / 2210
Fax: +31 - (0)10 - 4089013
Email: congress99@strategyaterasmus.net

Deel: ' Congres 'Engineering Competition' '
Lees ook