Universiteit van Utrecht


24 maart 1999

Dick Boardman en Sweder van Wijnbergen spreken op congres

Fondsenwerving hoger onderwijs

Het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen en werven van fondsen is de laatste jaren een steeds belangrijker rol gaan spelen in het hoger onderwijs. Zowel universiteiten als hogescholen zijn in brede zin aan het experimenteren met deze nieuwe activiteiten. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor de Universiteit Utrecht om het tweede congres ‘Fondsenwerving in het hoger onderwijs’ te organiseren.

In 1996 heeft de Universiteit Utrecht voor het eerst een congres over fondsenwerving in het hoger onderwijs georganiseerd. Toen werden de ervaringen vanuit Groot Brittannië gepresenteerd. Nu zal de Harvard University, bij monde van Dick Boardman, director Harvard College Fund, de ervaringen op het gebied van fundraising presenteren. Een aardige bijkomstigheid is dat de Harvard University en de Universiteit Utrecht beide in 1636 zijn opgericht.

De dag zal worden ingeleid door sprekers uit het bedrijfsleven, de overheid en het hoger onderwijs. Zo zullen onder meer prof.dr. S.J.G. van Wijnbergen, Secretaris Generaal van het ministerie van Economische Zaken en de bestuursvoorzitter van Moret, Ernst & Young, drs. J.L. den Hartog als ‘key-note’ sprekers optreden.

’s Middags zullen de ervaringen op het gebied van fondsenwerving voor het voetlicht komen in acht verschillende sessies. Adjunct-directeur van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid, drs. R. Gorter zal bijvoorbeeld een case presenteren over de collectebusfondsen als financier voor wetenschappelijk onderzoek. Vice-president external relations and information, F. Hjalmers, zal op zijn Chalmers University te Götenborg ingaan als casestudy. Directeur algemene diensten van de Universiteit Maastricht, ir. H.E. Fekkers zal zijn licht laten schijnen op holding constructies en participaties en drs. P.J.G. Adriaanse, manager van het Utrechtse Centrum Management en Communicatie Onderzoek geeft zijn visie op de marktactiviteiten in een universiteit.

U wordt van harte uitgenodigd bij het congres aanwezig te zijn.

Congres 'Fondsenwerving in het hoger onderwijs'.

Woensdag 24 maart 1999, 9.00 uur – 17.00 uur, Fortis Auditorium, Archimedeslaan 6, Utrecht

Voorlichter drs. Laurien Timmermans (030) 2537567/ 2533550

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Congres Fondsenwerving hoger onderwijs '
Lees ook