Rijks Universiteit Groningen


Congres

Geneesmiddelenbeleid


Datum en tijd donderdag 17 juni 1999, 10.00 - 16.30 uur Titel Geneesmiddelen: armageddon van het gezondheidszorgbeleid?
Plaats De Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, Zwolle
Organisatie ARGO/NCG

Informatie mw. G.A. van Dijk, tel. (050)363 30 99, fax (050) 363 73 84, e-mail g.a.van.dijk@med.rug.nl (werk)

De kosten van geneesmiddelen nemen sterk toe. De extra financiële ruimte voor de gezondheidszorg dreigt voor een groot deel 'opgesoupeerd' te worden door deze toename. Dit betekent dat beleid ten aanzien van wachtlijsten en intensiveringen in de zorgsector op losse schroeven komt te staan. Binnen de randvoorwaarden van de Nederlandse gezondheidszorg worden maatregelen getroffen ten aanzien van volume- en prijsbeleid. Het volumebeleid heeft voor een belangrijk deel betrekking op het voorschrijven van geneesmiddelen en het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Bij het prijsbeleid gaat het onder meer om budgettering en vergroting van concurrentie. Op het congres gaan de sprekers in op de concrete mogelijk-heden in het volume- en prijsbeleid. Beleidsmakers, beslissers en managers uit de geneesmiddelenbranche worden betrokken bij de discussie over de wijze waarop in de nabije toekomst geneesmiddelenbeleid moet worden gevoerd. Een huisarts en een specialist geven commentaar op de beleidsvoornemens. Laten zij zich beïnvloeden in hun voorschrijfgedrag?

Zoekwoorden:

Deel: ' Congres Geneesmiddelenbeleid '
Lees ook