Congres `Grensoverschrijdend inlenen van arbeid' vergroot kennis MKB


GRONINGEN, 20090120 -- Het Expertisecentrum `Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid' organiseert op donderdag 12 februari een congres over het inlenen van arbeid op internationaal niveau. Het Expertisecentrum is een Consortium onder leiding van het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen met de Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA), MKB Noord, CNV en FNV. Het congres staat in het teken van kenniscirculatie en -uitwisseling over de verschillende manieren waarop arbeid uit een ander EU/EER land voor werkzaamheden in Nederland kan worden ingeschakeld. Ook wordt een nieuwe website gelanceerd waarop uitgebreide informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsaspecten rond dit onderwerp te vinden is.

Het Expertisecentrum `Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid' signaleert dat de implementatie van het inlenen van grensoverschrijdende arbeid vaak vragen of problemen oplevert. Vandaar dat tijdens het congres wordt ingegaan op vragen als: Hoe kan ik als MKB bedrijf gebruik maken van arbeidskracht uit een ander (Oost-) Europees land? Welke rechten heb ik als tijdelijke buitenlandse arbeidskracht? Hoe wordt gezorgd dat iedereen zich aan de juiste regels houdt? Welke voor- en nadelen brengt internationale arbeidsmobiliteit? Allemaal zaken die voor bedrijven, arbeidsbemiddelaars, overheden, sociale partners en onderzoekers belangrijk zijn bij het inlenen van grensoverschrijdende arbeid.

Het programma:
12.30 uur Ontvangst
13.00 uur Opening en lancering nieuwe website `Grensoverschrijdend Inlenen van Arbeid' door dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter SER en dr. H.A.M. van Lieshout, lector Flexicurity van de Hanzehogeschool Groningen.
13.30 uur Parallelsessies
1. Internationale arbeid: tussen preventie en handhaving. Gespreksleiders dhr. drs. P. Baltus, projectleider LTO Noord Projecten en dhr. dr. H.A.M. van Lieshout.
2. Internationaal uitzenden, de internationale mobiliteitsmotor? Gespreksleider dhr. G. Roubos, directeur van de Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars.
15.00 uur Pauze
15.30 uur Forumdiscussie over drie stellingen:
1. De Pool is geen Turk
2. Arbeidsmigratie loont
3. Open grenzen voorkomen uitbuiting.
16.30 uur Afsluiting met borrel

Aanmelden en meer informatie
Het congres vormt de afronding van het tweejarig kenniscirculatieprogramma `Grensoverschrijdend inlenen van arbeid' dat het Expertisecentrum in samenwerking met eerdergenoemde partijen heeft uitgevoerd. De Stichting Innovatie Alliantie heeft hen een RAAK - MKB subsidie verstrekt voor de oprichting en eerste fase van dit Expertisecentrum.

Deelname aan het congres is kosteloos. Genteresseerden dienen zich, in verband met een beperkt aantal plaatsen, vooraf aan te melden bij Ilse Koning, telefoonnummer 050 - 595 72 56 of email: i.c.koning-zuidema@pl.hanze.nl. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding en kan tot en met uiterlijk vrijdag 30 januari 2009. Het congres vindt plaats in het SER gebouw, Bezuidenhoutseweg 60 te Den Haag.

Kenniscirculatieprogramma `Grensoverschrijdend inlenen van arbeid'

Het Kenniscentrum Arbeid heeft samen met de VIA (Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars) een kenniscirculatieprogramma ontwikkeld rond tijdelijk in Nederland werkende werknemers uit andere EU landen (Zoals Polen en Roemenen). Voor dat programma is een RAAK-MKB subsidie verworven en zijn er andere partners, zoals de vakbonden en MKB Noord, betrokken.

Over Kenniscentrum Arbeid

Het Kenniscentrum Arbeid is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en is gericht op het overdragen en faciliteren van kennis op het gebied van arbeid. In het Kenniscentrum Arbeid werken lectoren, studenten en professionals samen in multidisciplinaire teams. De projecten variren van groot tot klein, van kortlopend tot meerjarig en van probleemanalyserend tot probleemoplossend.


Deel: ' Congres `Grensoverschrijdend inlenen van arbeid' vergroot kennis MKB '
Lees ook