Persbericht

Congres Human Resource Management binnen call centers

Amersfoort, oktober 1999 - - Op 9 december 1999 vindt - in de Koepelkerk in Amsterdam - voor de tweede maal het Congres Human Resource Management binnen call centers plaats. Het congres wordt georganiseerd door F&G Publishing in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid. Diverse deskundigen uit het bedrijfsleven behandelen - vanuit theorie en praktijk - onderwerpen die direct met Human Resource Management te maken hebben.

Aan bod komen onder andere:

· De wet flexibiliteit en zekerheid; vanuit theorie en praktijk
· Werving en selectie

· Opleiding en certificering; theorie en praktijk
· Motivatie: agents aan het woord

· Kwaliteit van call centers en aandachtspunten

Verder wordt er een tweetal parallelsessies gehouden. Tijdens sessie I wordt ingegaan op privacywetgeving en ontslag door internet en motivatie in de praktijk. Parallelsessie II heeft als onderwerpen CO-sourcing en outsourcing (vanuit theorie en praktijk) en wordt afgesloten met een sessie teambuilding. Gedurende de pauzes kunnen deelnemers een bezoek brengen aan de infomarkt.

Agenda-informatie:
9 december 1999
Congres Human Resource Management binnen call centers Plaats: Koepelkerk, Amsterdam
Informatie: Jeroen Baak van F&G Publishing
Tel: 033 - 4224085, fax: 033 - 4224089 of e-mail: Jeroen@fngpubli.com

Het congres is bestemd voor directie, call center managers, supervisors, human resource managers, personeelszaken, controllers, legal councils, juridische zaken en projectmanagers.

Voor redactionele informatie: Influx PR, Marald Brons, Deventerstraat 81, 7322 JL Apeldoorn. Telefoon: 055-3663034, Fax: 055-3602661, e-mail: PR Influx@cs.com

Deel: ' Congres Human Resource Management binnen call centers '
Lees ook