Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

https://www.minbzk.nl

MINBZK: Persuitnodiging Congres Marokkaanse jongeren

Persberichtuitnodiging Congres Marokkaanse jongeren Dit is een gezamenlijke persuitnodiging van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie

Woensdag 10 oktober a.s. organiseren minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid en staatsecretaris Kalsbeek van Justitie een conferentie met als thema 'tussen denken en doen: Marokkaanse Nederlanders en de overheid samen aan de slag'.

De aanleiding voor deze conferentie is tweeledig. Allereerst is het een vervolg op het advies dat de commissie Marokkaanse Jeugd (commissie Azzougarh) in 1998 heeft uitgebracht aan de Minister van Justitie. Dit advies concentreert zich op de verbetering van het beleid ten aanzien van Marokkaanse jongeren. Tijdens de conferentie zullen de aanbevelingen van de commissie worden besproken en zal de stand van zaken worden opgemaakt.

Het congres vloeit daarnaast mede voort uit de oproep van minister Van Boxtel richting de Marokkaanse samenleving om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van de problemen binnen de eigen gemeenschap. In een besloten expertmeeting op 5 september j.l. hebben minister Van Boxtel en de staatssecretarissen Kalsbeek en Vliegenthart (VWS) van gedachten gewisseld met een aantal Marokkaanse organisaties en de wederzijdse wens tot intensieve samenwerking uitgesproken. Door de recente gevolgen van de ramp in Amerika is de behoefte aan samenwerking des te nijpender.

Het doel van de conferentie is om verbindingen te leggen tussen verschillende partijen op lokaal niveau (Marokkaanse gemeenschap, lokale overheid en instellingen). Met deze conferentie wordt het startsein gegeven aan deze samenwerking. Een aantal projecten uit de vier grote steden zullen als illustratie worden gebruikt voor bedoelde samenwerking. Bij de conferentie zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn van de Marokkaanse gemeenschap, van gemeentebesturen, de landelijke politiek, politie, justitie en de jeugdhulpverlening.

Staatssecretaris Kalsbeek zal aan het begin van het congres spreken over de initiatieven die worden ondernomen door het ministerie van Justitie, minister Van Boxtel zal de bijeenkomst afsluiten met een aantal actiepunten. Overdag wordt onder meer een aantal workshops gehouden. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om bij het congres aanwezig te zijn.

Deel: ' Congres in Den Haag over Marokkaanse jongeren '
Lees ook