Erasmus Universiteit Rotterdam


01/22/99

5de Kaderprogramma van de Europese Unie

Congres: Naar een krachtenbundeling in de Nederlandse maritieme sector

Hoe kunnen Nederlandse maritieme organisaties, instellingen en bedrijven beter de mogelijkheden van het Europese Vijfde Kaderprogramma benutten en de Nederlandse maritieme sector versterken? Deze vraag ligt ten grondslag aan een congres dat op 28 januari wordt georganiseerd door Erasmus Forum van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Stichting Nederland Maritiem en het Nederlands Instituut voor Maritiem Onderzoek.

Met het Vijfde Kaderprogramma wil Europese Unie onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratieprojecten bevorderen. Hiervoor heeft de Europese Commissie 13,7 miljard ECU (ruim fl. 30 miljard) ter beschikking gesteld. Innovatie, Research & Development zijn cruciaal voor het versterken van het concurrentievermogen én voor duurzame economische groei van de maritieme sector. Brussel legt in de komende vijf jaar sterk de nadruk op de innovatie van organisatie, diensten en productie, op de vertaalslag van wetenschap naar praktijk en op het midden- en kleinbedrijf. Aspecten die Nederland zeer aanspreken. Synergie, inzet van diverse actoren en diverse technologieën en vooral de multidisciplinaire aanpak tellen bij de Commissie zwaar.

Nieuwe kans

Tijdens het Vierde Kaderprogramma (1993-1998) vielen de inspanningen en daadwerkelijke deelname van Nederlandse maritieme organisaties, instellingen en bedrijven tegen. Uit recent onderzoek van het NIM bleek dit voor een deel te berusten op knelpunten binnen de maritieme sector en deels op een gebrek aan kennis van Europa. De komende vijf jaar krijgen onderzoeksinstellingen, universiteiten en het bedrijfsleven nog een kans. Zij kunnen op kosten van Brussel projecten initiëren waarmee het kennis-, innovatie- en concurrentieniveau van de sector substantieel wordt verhoogd. Deze partners kunnen hun kans van slagen voor de periode 1999-2003 vergroten door een bundeling van krachten, meer (ook Europese) samenwerking, betere informatie-uitwisseling en een betere presentatie en management van projectvoorstellen en tenders.

Al meer dan 300 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstituten en overheid hebben zich ingeschreven voor het congres ‘Naar een krachtenbundeling in de Nederlandse maritieme sector’. Erasmus Forum, Stichting Nederland Maritiem en het Nederlands Instituut voor Maritiem Onderzoek hopen dat zij er samen in kunnen slagen de achterstand in te halen en zo de internationale centrumfunctie van Nederland op maritiem gebied te versterken.
_________________________________________________________________

Nadere informatie:

Congres: Naar een krachtenbundeling in de Nederlandse maritieme sector - 5de Kaderprogramma van de Europese Unie. Donderdag 28 januari, vanaf 13.00 uur, Erasmus Expo- en Congrescentrum Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50.
Info: Erasmus Forum, drs. Jeroen Hamers, tel. 010 – 408 2202 J.Hamers@forum.svdu.eur.nl
https://www.erasmusforum.nl/projects/maritiem/content.html

Deel: ' Congres krachtenbundeling in Nederlandse maritieme sector '
Lees ook