20 december 1998

Leren handelen, de Trends in Energy

Met ingang van 1999 wordt de elektriciteitsmarkt fasegewijs geliberaliseerd. In Amsterdam wordt de APX, Amsterdam Energy Exchange, geopend. Een beurs voor - vooralsnog - de spotmarkt. Grote afnemers van energie zijn nu reeds bezig van leverancier te veranderen of hebben dat reeds gedaan. De gevolgen voor de elektriciteitssector en de verbruikers van elektriciteit zijn groot. Over een paar jaar ook voor de huishoudens.

Op dinsdag 19 januari 1999 organiseert Moret Ernst & Young Management Consultants, Brancheteam Energie, een congres over de resultaten van een eigen onderzoek: 'Trends in energy'. Hierin staan de volgende vragen centraal: 'Hoe ver zijn partijen met de voorbereiding, wat zijn zij van plan, welke acties hebben zij reeds ondernomen?' Onderdeel van het onderzoek vormt een enquête onder het top- en commercieel management (verkoop en inkoop) van circa 150 energieaanbieders en 800 energieverbruikers (uit de eerste en tweede 'tranche'). De resultaten van dit onderzoek worden in boekvorm uitgegeven; het eerste exemplaar zal op 19 januari officieel worden uitgereikt.

Naast de presentatie van de uitkomsten zullen enkele sprekers uit de industrie en leveranciers, op een prikkelende wijze stelling nemen naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek. Interessant is dat zowel aanbieders als de grotere vragende marktpartijen in het onderzoek zijn betrokken. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat zowel aanbieders als vragers direct met elkaar worden vergeleken en geconfronteerd. Vertegenwoordigers van beide zijden worden voor dit congres uitgenodigd.

Klik hier voor het volledige programma en de sprekers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via Renate van Bezu, tel. (030) 258 87 10.

Deel: ' Congres Leren handelen, de Trends in Energy '
Lees ook