Novem


Congres "Marktkansen voor Duurzame Energie"

30/6/1999 30/6/1999
Rotterdam, Hilton Hotel (t/o Centraal Station)

Duurzame energie bepaalt slechts een bescheiden 1,5 % van het totale energieverbruik. De overheid streeft naar meer groei van het 'groene energieverbruik'. In de Derde Energienota (1995) hanteert men de doelstelling van 10% duurzame van de totale enrgievoroziening in 2020. Om deze ambitieuze doelstelling te verwezenlijken is een goed functionerende markt voor duurzame energie noodzakelijk. Zijn wij hierop voorbereid?

Vier parallelsessies
Aan de hand van de vier parallelsessies kan men het eigen programma samenstellen:
Duurzame energie op bedrijventerreinen
Duurzame energie in de gebouwde omhgeving
Duurzame energie in de kantporenmarkt
Duurzame energie op VINEX-locaties

Voleldig programma
Het volledige programma en alle andere informatie is te vinden op een eigen website van dit congres, te vinden op het adres http://www.sbo.nl/cgi-bin/db_html.cgi?config=../agenda/congres.cfg&for ma

Bestemd voor:
Professionals uit industrie, bouwwereld, overheids (beleidsmakers en -uitvoerders), branche-organisaties, adviseurs op gebied van energie en milieu

Kosten:
999,- (excl. BTW)

Meer informatie
Drs. Sandra Zijlstra, Studiecentrum voor Bedrijfsleven en Overheid, tel. (040) 2974888

A9915AO2

Deel: ' Congres Marktkansen voor Duurzame Energie '
Lees ook