Medezeggenschap in de nieuwe tijd


Ondernemingsraad en internet, van ‘hype’ naar ‘must’

LEUSDEN, 20111031 -- Ondernemingsraden staan net als ondernemers in deze tijd voor grote vraagstukken. Wat betekenen deze uitdagingen van de 21e eeuw voor de manier waarop medewerkers zeggenschap hebben over hun eigen organisatie? Hoe draag je bij aan een moderne organisatie, wat zijn de kernissues? Wat is je rol als or-lid bij die veranderingsprocessen? Over al deze vragen vindt op 8 maart van 13.30 - 20.30 in de Fabrique in Maarssen een vernieuwde conferentie plaats voor or-leden, bestuurders, hr-managers en ambtelijk secretarissen.

Or-leden worden door reorganisaties en andere adviesaanvragen met deze vraagstukken geconfronteerd. De veranderingen in de wereld gaan snel en zijn eigenlijk alleen nog maar te volgen via moderne middelen zoals smartphones en laptops waarop middels e-mail, blogs, Google, Linked-in, Twitter, Yammer, Facebook en Youtube voortdurend inzichten kunnen worden gedeeld en verkregen.

De behoefte aan media waar men zich vanuit belangstelling, belangen of betrokkenheid op kan melden is groot. Mensen krijgen steeds meer de kans zich in de maatschappij te laten gelden en daarbij vervagen allerlei grenzen. Zo ook voor werknemers en or-leden. OR-Online.nl wil in deze ontwikkeling voorop lopen door het platform te zijn voor medezeggenschappers.

OR-Online.nl doet dat met een nieuwe website waarop samen met or-leden naar nieuwe vormen wordt gezocht die aansluiten bij de hierboven geschetste ontwikkelingen. Als or-lid of als or, heeft u met OR-Online een platform om met collega or-leden kennis en inzichten te delen, kunt u een blog schrijven over een onderwerp dat u raakt, of nieuws over het or-vakgebied volgen. In het naslaggedeelte kunt u informatie opzoeken over uit een lopende medezeggenschapsonderwerpen. Ga eens kijken op https://www.OR-Online.nl en neem een gratis proeflidmaatschap!

Cor P. Berkel  Redacteur OR-Online
Arnoud Berkel  Directeur OR-Online


Over OR-Online.nl
In 1999 is OR-Online.nl als de eerste website in Nederland gestart met verkoop van abonnementen voor de site OR-Online.nl  Meer dan 10 jaar hebben wij nu al een grote groep leden die de site zeer waarderen or-leden blijken dus voor goede content te willen betalen.

Inmiddels is OR-Online.nl dé belangrijkste website voor or-leden en bestuurders. In 2011 is de website wederom geheel vernieuwd en kunnen or-leden gemakkelijker met elkaar beter communiceren over specifieke vragen en problemen met de nieuwe toegevoegde profielpagina's.

OR-Online is initiatienemer van de conferentie ‘Nieuwe vormen van organiseren en medezeggenschap’ die op 8 maart 2012 voor de derde keer plaatsvindt. Vier thema’s staan daarin centraal:


  • Wat is werk?

  • Nieuw leiderschap

  • Crisis en bestaansrecht

  • Medezeggenschap in de nieuwe tijdU bent van harte welkom op 8 maart van 13.30 - 20.30 in de Fabrique in Maarssen bij deze vernieuwde conferentie. Een must voor or-leden, bestuurders, hr-managers en ambtelijk secretarissen. Wij hebben er weer veel zin in. Als u er ook (weer) zin in heeft dan kunt u zich aanmelden via: https://www.innovatievemedezeggenschap.nl/inschrijven


Deel: ' Congres Medezeggenschap in de nieuwe tijd '
Lees ook