expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

MIN LNV: UITNODIGING AAN DE PERS

DATUM: 6 mei 1999

UITNODIGING AAN DE PERS

Het ministerie van LNV houdt op dinsdag 18 mei 1999 van 9.15 tot 17.00 uur - in samenwerking met de ministeries van VWS en VROM - het congres .De betekenis van natuur voor gezondheid en welzijn van mensen.. Dit congres heeft plaats in het kader van het project .Natuur als leefomgeving: Operatie Boomhut. en wordt gehouden op landgoed .De Reehorst. in Driebergen.

Tijdens het congres staan twee vragen centraal: . Wat is het belang van natuur in onze leefomgeving voor de gezondheid en het welzijn van mensen?
. Hoe kan Nederland beter (met natuur) worden ingericht, zodat het een bijdrage levert aan de gezondheid en het welzijn van mensen? Bestuurders en medewerkers uit de gezondheidswereld, .groene. organisaties en .inrichters. van Nederland werken aan het congres mee.

Het ministerie van LNV is eind 1998 van start gegaan met .Natuur als leefomgeving: Operatie Boomhut., dat twee doelen heeft: . verkennen van de maatschappelijke vraag naar natuur en bevorderen dat de wensen duidelijk kenbaar worden gemaakt; . zoeken naar mogelijkheden voor meervoudig gebruik binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur, rekening houdend met de maatschappelijke vraag.

U bent bij dit congres van harte welkom.

Voor meer informatie over en aanmelding voor deze dag kunt u bellen met het secretariaat van Directie Voorlichting, 070-3784585.

06 mei 99 13:57

Deel: ' Congres Natuur en gezondheid en welzijn van mensen '
Lees ook