Universiteit Maastricht


Persbericht 8 februari 1999

Internationaal congres in Maastricht

Nieuwste mogelijkheden onderzoek stofwisseling op een rij gezet

De laatste jaren zijn er veel nieuwe technieken ontwikkeld om de stofwisseling te onderzoeken. In Maastricht wordt, van 18 tot en met 21 februari, een congres gehouden om de mogelijkheden van de moderne technieken (al dan niet in combinatie met elkaar) te bespreken. Het is de eerste keer dat een congres zo'n overzicht biedt. Zo'n 200 wetenschappers uit de hele wereld nemen deel aan dit 6th International Tutorial Conference 'Metabolic aspects of human nutrition at rest and during physical stress: recent methodological and clinical developments'. Het congres wordt georganiseerd door de onderzoekschool NUTRIM (Nutrition, Toxicology and Environment Research Institute Maastricht), verbonden aan de Universiteit Maastricht, in samenwerking met de Research Group on Biochemistry of Exercise van UNESCO en de Nutrition Society in Londen.

Diagnostisch onderzoek
Technieken om de stofwisseling te onderzoeken zijn niet alleen belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek naar bv. de werking van een dieet bij het voorkomen van ziekte of naar de beste voeding voor topsporters. Ook bij het onderzoeken van patiënten vinden nieuwe technieken een toepassing. Toen enkele jaren geleden duidelijk werd dat een maagzweer vaak veroorzaakt wordt door een bepaalde bacterie in de maag, kon die diagnose bij patiënten alleen gesteld worden door een onaangenaam onderzoek. Daarbij wordt een klein stukje weefsel uit de maagwand gehaald, zodat de arts kon vaststellen of de bacterie is dat weefsel voorkwam. Tegenwoordig wordt een veel minder onprettige onderzoeksmethode gebruikt. De patiënt krijgt een bepaald drankje. Het is bekend dat de bacterie het drankje snel omzet in een stof die het lichaam weer verlaat via de ademhaling. In een ademmonster is dat meetbaar. Dit is slechts een van de vele voorbeelden van toepassingen van nieuwe technieken in de patiëntenzorg.

Combinatie van technieken
In het wetenschappelijk onderzoek worden de nieuwe technieken gebruikt om de effecten te bepalen van voeding, geneesmiddelen en fysieke activiteit op de fysiologie en stofwisseling van de mens. Men kan bijvoorbeeld de invloed nagaan van lichaamsbeweging of van een bepaalde stof op de verbranding van vet of de ontwikkeling van spieren. Tot de technieken die aan de orde komen behoort magnetic resonance spectroscopie. Met behulp van een sterk magnetisch veld kan men de concentratie van stoffen meten op een bepaalde plaats, bijvoorbeeld de hoeveelheid vet of glucose in de lever of in een spier. Een andere techniek die wordt behandeld is het gebruik van stabiele isotopen (niet-radioactief gemarkeerde stoffen). Met behulp van deze stoffen kunnen onderzoekers en artsen de gang van die stof (en dus de stofwisseling) door het hele lichaam volgen. Bij arterio-veneus onderzoek vergelijkt men de hoeveelheid van een stof in het bloed dat naar een bepaald orgaan of lichaamsdeel toestroomt, met de concentratie in het bloed dat het orgaan of lichaamsdeel verlaat. Dit levert preciese gegevens op over de stofwisseling in dat orgaan. Het gebruik van deze technieken en hun combinaties levert veel nauwkeuriger gegevens op over de stofwisseling op bepaalde plaatsen in het lichaam, dan tot voor kort mogelijk was. Tijdens het congres wordt ook ingegaan op de vraag in hoeverre resultaten van onderzoek met deze technieken, de basis kunnen zijn voor de claim dat een bepaalde stof bijvoorbeeld afslankend werkt.

Deel: ' Congres Nieuwe onderzoekstechnieken stofwisseling '
Lees ook