Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting

Congres 'Ouders: praat me er niet van!'

KPC Onderwijs Adviseurs houdt op 16 maart 1999 in Utrecht een landelijk congres met als titel 'Ouders: praat me er niet van!'. Het congres geeft zicht op de mogelijkheden waarbij de relatie ouders - leerling - school effectief kan zijn, vooral onder moeilijke omstandigheden. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor leerkrachten en begeleiders in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook voor docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en voor jeugdhulpverleners biedt dit congres concrete handreikingen voor hun begeleidingspraktijk. Kosten voor deelname: f 225,-. Een gratis folder is aan te vragen bij:
KPC Onderwijs Adviseurs, Conferentiedienst, tel.: 073-6247247.

Deel: ' Congres 'Ouders praat me er niet van!' '
Lees ook