Ingezonden persbericht

Big Brother Echelon
Alles afluisteren, mag en kan dat?

Donderdag 27 september 2001
Technische Universiteit Eindhoven
Auditorium TUE, zaal 12

13.30 u Opening door prof.dr. Rutger van Santen, Rector Magnificus TUE 13.35 u Inleiding door middagvoorzitter dr.ir. Tjalling Tjalkens, TUE - E 13.45 u Maurice Wessling, Bits of Freedom
Echelon en cryptopolitiek
14.15 u Prof.dr.ir. Henk van Tilborg, TUE - Wisk/Inf, Cryptologie Hoe goed werkt crypto; waar en wanneer toepassen? 14.45 u PAUZE
15.00 u Drs. Jan Marinus Wiersma, PvdA, Europarlement Echelon, bedrijfsleven en defensie
15.30 u Mr. Lodewijk Asscher, Instituut voor Informatierecht, UvA Privacybescherming
15.50 u Forumdiscussie o.l.v. middagvoorzitter

met:

- de inleiders en:

- Rob Essink, STACK, student TUE - Wisk/Inf

- Nico van der Aa, student TUE - Wisk/Inf en de zaal 16.50 u Sluiting door prof.mag.arch. Peter Schmid, voorz. Vredescentrum 17.00 u Receptie

voor meer informatie zie:
https://www.tue.nl/vredescentrum/

Zoekwoorden:

Deel: ' Congres over afluisteren in TUE Eindhoven '
Lees ook