Productschap Diervoeder

25/04/2002

General Food Law - Een Europese ketenaanpak voor de voedselveiligheid

Congres op 5 juni 2002, de Flint te Amersfoort

Op 21 februari is de EU Algemene Levensmiddelenverordening 178/2002 (General Food Law) van kracht geworden. Hierin wordt op het gebied van de voedselveiligheid voor het eerst de wet- en regelgeving voor de gehele voedselketen - diervoeders en levensmiddelen samengebracht en vastgelegd. De consument wordt in deze benadering nadrukkelijk centraal gesteld.

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en VMT organiseren op 5 juni een congres over deze verordening en de ingrijpende gevolgen die deze heeft voor de gehele voortbrengingsketen van voedingsmiddelen.
Door het programma loopt als rode draad de gehele keten, van toeleverancier/primaire sector tot en met consument. Bij iedere schakel wordt een belangrijk aspect uit de verordening behandeld, bijvoorbeeld het voorzorgsbeginsel, traceerbaarheid, importcontrole, recalls en het informeren en raadplegen van de consument. Sprekers uit het beleid, toezicht en de praktijk zullen niet alleen ingaan op de wettekst en de achtergronden, maar ook zoveel mogelijk de praktische consequenties voor de dagelijkse bedrijfsvoering behandelen. Daarbij is steeds ruimte ingevuld voor vragen en discussies. Uiteraard komen ook de Europese Food Safety Authority en de Voedsel en Waren Autoriteit aan de orde.

O.a. de volgende sprekers:

* mw. drs. M.A.J. Vaes, Landbouwraad bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging van de EU

* spreker van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
* mw. drs. S.J.C.W. Bont, senior beleidsmedewerker Voedselveiligheid, directie Voedings- en Veterinaire Aangelegenheden, LNV

* dhr. mr. N.J. Berg, jurist, directie Juridische Zaken, LNV
* mw. ir. A. van de Kamp, adjunct directeur, DLV Adviesgroep
* dhr. ir. C.J.M. van Wijk, clustercoördinator afd. Keuringen, RVV
* dhr. ir. J. A. van Kooij, Accountmanager Food, Keuringsdienst van Waren

* dhr. ir. L.R. van Nieuwland, Specialist Voedsel, kwaliteit en veiligheid, Voedingscentrum

* spreker van VWS

Inlichtingen: Keesing Noordervliet BV, Liselore de Boer, tel. 030 6358503, fax 030 6358500, e-mail: l.d.boer@keesing.nl of raadpleeg de VMT-website.

Deel: ' Congres over General Food Law - Europese aanpak voedselveiligheid '
Lees ook