Erasmus Universiteit Rotterdam

14 september 2001

Congres over Nederlandse stadsculturen 1918-1940

De maakbare stad

De Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen organiseert op 14 september een congres over Nederlandse stadsculturen in het Interbellum. De Rotterdamse ontwikkelingen en die van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen in de periode tussen de twee wereldoorlogen komen daarin aan de orde. Onderdeel van dit congres, getiteld De maakbare stad, vormt een bezoek aan de grote overzichtstentoonstelling over Interbellum Rotterdam 1918-1940, die in het kader van Rotterdam 2001 Culturele Hoofdstad van Europa tot 2 december is te zien.

Het Interbellum vormde een periode van grote dynamiek in de Nederlandse geschiedenis. Kenmerkend was de toenemende zorg van de stedelijke overheid, veelal gesteund door het particulier initiatief, voor het economisch, maatschappelijk en culturele welzijn van de inwoners. In de verwachting dat het stedelijke leven in hoge mate te plannen en te sturen zou zijn, werden het aanzien, de bebouwing, de inrichting en de infrastructuur van de stad onder handen genomen. Per stad verschilden echter de gekoesterde verwachtingen en de vormen die werden toegepast om ze te verwezenlijken.

Het congres De maakbare stad wil de Rotterdamse ontwikkeling vergelijken met de geschiedenis van andere steden. Wat gebeurde er in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Groningen op het gebied van stedenbouw, architectuur, volkswoningbouw, musea, toneel, orkesten, massacultuur en vrije tijd? Ging het overheidsbeleid overal uit van dezelfde veronderstellingen en werd het particulier initiatief door soortgelijke opvattingen geleid?

De bestudering van het Nederlandse Interbellum was tot voor kort binnen de historische kunstdisciplines vooral gewijd aan de ontwikkeling van het modernisme binnen de architectuur, de beeldende kunsten en de literatuur. In de geschiedwetenschap is het beeld in hoge mate bepaald door crisis, verzuiling en de vooruitgeworpen schaduw van de Tweede Wereldoorlog. Dit congres wil een aanvang maken met een multidisciplinaire benadering die de periode als autonoom beschouwt en daarmee recht doet aan de visies en uitingen van de tijd zelf.

Programma De maakbare stad


* 10.30 uur Opening door de dagvoorzitter, Paul van de Laar
* 10.35 uur Marlite Halbertsma, Rotterdam in het interbellum
* 11.00 uur Jan Bank, Amsterdam in het interbellum
* 11.30 uur Roman Koot, Utrecht in het interbellum
* 12.00 uur lunch

* 13.00 uur Dieuwertje Dekkers, Groningen in het interbellum
* 13.30 uur Maarten van Doorn, Den Haag in het interbellum
* 14.00 uur discussie

* 14.35 uur sluiting van het eerste deel van het programma
* 15.00 uur boottocht naar de Kop van Zuid, Wilhelminakade
* 16.00 uur bezoek aan de tentoonstelling Interbellum Rotterdam 1918-1940

Deel: ' Congres over Nederlandse stadsculturen 1918-1940 '
Lees ook