SENTER


Congres over nieuwe Europese R&D-subsidies

De Europese Commissie verdeelt de komende vier jaar zo'n EUR 17 miljard subsidie voor onderzoek en ontwikkeling. De kansen en mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen staan centraal op het Zesde Kaderprogramma-congres, dat wordt gehouden op dinsdag 10 december 2002 in het WTC te Rotterdam. EG-Liaison, het Nederlandse informatiecentrum voor het Europese Kaderprogramma, organiseert deze bijeenkomst aan de vooravond van de start van het KP6-programma. Aanmelden kan via www.kp6.nl of telefoon (070) 361 02 50.

Achtergrond Zesde Kaderprogramma

Tijdens de Europese top van 2002 in Lissabon hebben de Europese regeringsleiders besloten dat Europa in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld moet zijn. Er moet een 'Europese Onderzoeksruimte' komen, waarin lidstaten meer gezamenlijk onderzoek doen en de beschikbare financiële middelen beter benutten. Het belangrijkste instrument om dit doel te bereiken is het Zesde Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP6). KP6 is de verzamelnaam voor alle Europese subsidies voor onderzoek en ontwikkeling op uiteenlopende gebieden, van genoomonderzoek tot ontwikkeling van slimme materialen.
Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen ook gebruikmaken van deze subsidiegelden. Een goed, innovatief idee en een internationaal netwerk zijn de voorwaarden. Tijdens het Vijfde Kaderprogramma (1998-2002) ontvingen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen circa EUR 1 miljard subsidie vanuit Brussel.

KP6-congres

Op het KP6-congres vertellen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, onderzoekers en ondernemers over de verschillende aspecten van Europees onderzoek en technologische ontwikkeling. Daarnaast zijn er speciale workshops en lezingen. Ook wordt veel aandacht besteed aan het vinden van partners in Europa. Het congres is vooral interessant voor innovatieve ondernemers, R&D-managers, onderzoekers, beleidsmakers en intermediaire organisaties.

Senter/EG-Liaison

EG-Liaison helpt Nederlandse organisaties bij hun zoektocht naar financiële ondersteuning vanuit Brussel. Het informatiecentrum geeft informatie en advies over de Europese Onderzoeksruimte en de subsidiemogelijkheden. Ook helpt het bij het vinden van samenwerkingspartners in Europa. De diensten van EG-Liaison zijn gratis en onafhankelijk. In Nederland is EG-Liaison hét Nationale Contactpunt van de Europese Commissie voor het Kaderprogramma. EG-Liaison is een onderdeel van Senter, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

KP6-congres in het kort

Wat:
Congres over de Europese Onderzoeksruimte en het Zesde Kaderprogramma

Waar:
WTC te Rotterdam

Wanneer:
dinsdag 10 december

Voor wie:
bedrijven, onderzoekers, beleidsmakers en intermediairs

Kosten:
EUR 200 (bij aanmelding vóór 1 september EUR 150)

Informatie & aanmelding:
www.kp6.nl, telefoon (070) 361 02 50, e-mail info@egl.nl

Deel: ' Congres over nieuwe Europese R&D-subsidies '
Lees ook