Rijks Universiteit Groningen


Praktijkondersteuning van huisarts en thuiszorg

Hoe kan de afstemming tussen huisarts en wijkverpleegkundige worden verbeterd? Kan men door het instellen van een verpleegkundige in de huisartspraktijk beter inspelen op de zorgvraag? Geeft dit een verminderde werkdruk voor de huisarts? Op deze en andere vragen proberen deskundigen antwoorden te vinden op een congres op 5 februari 1999 in Zwolle. Aanleiding voor het congres is de discussie over de manier waarop het beschikbaar gestelde geld verdeeld kan worden. Verschillende strategieen zijn denkbaar, zoals het inschakelen van een verpleegkundige die werkzaamheden voor de huisarts verricht.

Huisarts en wijkverpleegkundige hebben te maken met een toenemende vraag naar medische en verpleegkundige zorg. Daarnaast groeit de behoefte aan (psychosociale) begeleiding en zorgcoordinatie.

Knelpunten
Huisartsen en verpleegkundigen hebben een gezamenlijke doel: het leveren van samenhangende zorg (medische zorg, verpleging en verzorging) aan mensen thuis. Hier komen ze onvoldoende aan toe, mede door een gebrekkige aansluiting tussen huisarts en wijkverpleegkundige. Voor de patient zijn er niet genoeg mogelijkheden om kwalitatief goede zorg thuis te ontvangen. Misschien worden de mogelijkheden en capaciteiten van de wijkverpleegkundige onvoldoende benut. Ook de dienstverlening van de huisarts schiet tekort door werkdruk en gebrekkige afstemming met de verpleegkundige.

Praktijkverpleegkundige
Een praktijkverpleegkundige in dienst van de huisarts biedt een aantal voordelen voor huisarts en patient. Het heeft echter als belangrijk nadeel dat de thuiszorg wordt verzwakt, de samenwerking tussen huisarts en thuiszorg niet verbetert en de continuiteit in de zorg verslechtert. De variant waarbij een verpleegkundige vanuit de thuiszorg werkt voor een huisarts(engroep) biedt wellicht meer mogelijkheden om het gezamenlijke doel te bereiken.

Titel: Praktijkondersteuning van de huisarts en de thuiszorg: duel of duet?

Datum en tijd: 5 februari 1999, 9.30-16.30 uur
Plaats: Nieuwe Buitensocieteit, Zwolle
Organisatie: ARGO/NCG, Rijksuniversiteit Groningen, i.s.m Groene Land Verzekeringen

Deel: ' Congres over samenwerking huisarts en thuiszorg '
Lees ook