Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting

Congres over schoolmaatschappelijk werk

Onder de titel 'Een klasse apart!' houdt de Nederlandse Vereniging van maatschappelijke werkers op 12 maart een congres over de betekenis van schoolmaatschappelijk werk voor het onderwijs. Ingegaan wordt op de gevolgen van de veranderde onderwijswetgeving voor de taken van schoolmaatschappelijke werkers. Met inleidingen, debatten en workshops gaan de deelnemers in 'Een klasse apart!' vanuit verschillende invalshoeken na hoe schoolmaatschappelijk werkers in dit vernieuwingsproces hun expertise optimaal kunnen benutten. Deelnamekosten bedragen voor leden NVMW f 325,-; niet-leden betalen f 425,-.
Meer informatie bij:
NVMW, Esther Bosmans, telefoon: 030-2948603, e-mail: maatswk@nvmw.org.

Deel: ' Congres over schoolmaatschappelijk werk '
Lees ook