1st North West European Congress on Psychiatric Rehabilitation

Van 6 tot 8 juni aanstaande wordt onder auspiciën van de World Association of Psychiatric Rehabilitation een Westeuropees congres georganiseerd in het AMC te Amsterdam. Het thema van dit congres is de relatie tussen onderzoek en praktijk in de psychiatrische rehabilitatie. Het congres is bedoeld voor onderzoekers, cliënten, familieleden, hulpverleners, beleidsmakers, managers en alle anderen die met (onderzoek naar) psychiatrische rehabilitatie te maken hebben.

De twee hoofdvragen van het congres zijn:

* Hoe kan onderzoek bijdragen aan de kwaliteit van de rehabilitatiepraktijk?

* Hoe kunnen onderzoeksprojecten beter op de rehabilitatiepraktijk worden toegesneden?

Daarnaast is er volop ruimte voor (bijdragen aan) workshops, ronde tafelconferenties en posterpresentaties. Voor nadere informatie (over het programma, inschrijving en abstractformulieren) kunt u contact opnemen met het congresbureau: Nicolaes Tulp Institute (Marjolein Verweij), telefoon (020) 566 85 85. E-mail: m.verweij@amc.uva.nl

Jaap van Weeghel, voorzitter wetenschappelijke commissie (030) 297 11


Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45

Postbus 725 3500 AS Utrecht

Telefoon (030) 297 11 00

Fax (030) 297 11 11

Zoekwoorden:

Deel: ' Congres Psychiatrische rehabilitatie '
Lees ook