VU ziekenhuis

15 oktober 1999

Congres over psychische en psychiatrische stoornissen bij de ziekte van Parkinson

Van donderdag 21 oktober t/m zaterdag 23 oktober vindt aan de Vrije Universiteit het tweede internationale congres plaats over psychische en psychiatrische stoornissen bij Parkinsonpatiënten. Doel van dit congres is om inzicht te geven in de actuele stand van zaken ten aanzien van deze problematiek.

Over de lichamelijke problematiek van Parkinson is verhoudingsgewijs veel bekend. Echter, zowel ten gevolge van de ziekte zelf als door de medicamenteuze of chirurgische behandeling krijgen patiënten ook te maken met psychische en psychiatrische problemen. Het inzicht in deze biologisch-psychiatrische stoornissen wordt steeds groter. Toonaangevende wetenschappers vanuit de gehele wereld zullen spreken over recente ontwikkelingen op dit gebied.

Zo zal een vooraanstaand neurochirurg uit Frankrijk spreken over de effecten van de moderne operatietechniek - waarbij delen van de hersenen met elektrodes gestimuleerd worden - op het geestelijk functioneren. Verder zullen de mogelijkheden om de geestelijke stoornissen met medicijnen te behandelen aan de orde komen. Uiteraard zal ook aandacht worden besteed aan preventieve en therapeutische strategieën om voor deze patiënten een optimale kwaliteit van leven te waarborgen.

Het congres wordt gehouden van 21 t/m 23 oktober, in het congrescentrum van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Het congres is bedoeld voor neurologen, psychiaters, (psycho)geriaters en andere specialisten die zijn betrokken bij de behandeling van Parkinsonpatiënten. Ook journalisten zijn van harte welkom. Het symposium draagt een internationaal karakter; de voertaal is Engels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst public relations en voorlichting van het VU ziekenhuis/Faculteit der Geneeskunde, Janna Haveman, telefoon (020) 4443444, fax 020- 4443450.

© Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit 18/10/99
dienst public relations & voorlichting prv@azvu.nl

Deel: ' Congres Psychiatrische stoornis bij ziekte van Parkinson '
Lees ook