Partij van de Arbeid

PERSBERICHT

Den Haag, 19 februari 2003

Mededeling aan de pers

Zaterdag 22 februari komt het congres van de Partij van de Arbeid bijeen in Muziekcentrum Vredenburg, Vredenburgpassage 77 in Utrecht. Het congres dat de start is van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen begint om 12.00 uur en eindigt om 15.30 uur.

Om 12.10 uur houdt partijvoorzitter Ruud Koole een toespraak. Rond 12.30 uur stelt het congres het traject voor het najaar vast. Aansluitend stelt het congres de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vast, waarna Johan Stekelenburg (PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer) de aanwezigen via een scherm toespreekt. Om 14.00 uur vindt de start van de Provinciale Statencampagne plaats. Na de presentatie van alle provinciale lijsttrekkers volgt, rond 15.00 uur, de toespraak van Wouter Bos.

Direct na afloop van het congres gaan de PvdA-ers de straat op om in gesprek te gaan met voorbijgangers en flyers uit te delen.

Wij verzoeken u ons vooraf via e-mail ( s.badal@tk.parlement.nl) te laten weten of u aanwezig zult zijn.

Zoekwoorden:

Deel: ' Congres PvdA in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht '




Lees ook