Congres Risico’s te boven: Van onzekerheden naar kansen


Groningen, 20140221 -- Op vrijdag 7 maart organiseert stichting Geo Promotion in het voetbalstadion De Euroborg te Groningen het congres ‘Risico’s te boven: Van onzekerheden naar kansen.’ De dagvoorzitter zal dit jaar Jacques Wallage zijn, voormalig burgemeester van Groningen en bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur. Als sprekers hebben wij Margriet Kuijper (Sustainable Development & Social Performance Manager, NAM), Zef Hemel (Adjunct Directeur, Dienst Ruimtelijke Ordening, Amsterdam), Hermen Borst (ministerie Infrastuctuur & Milieu) en Frank Vanclay (Hoogleraar Culturele Geografie, RuG) uitgenodigd.

Risicomanagement
In een dichtbevolkt land als Nederland komen ruimtelijke dilemma’s snel aan de orde. Overal liggen stakeholders op de loer die hun invloed willen uitoefenen op de samenleving en hiermee nationale of eigen belangen willen behartigen. Dit komt kijken bij het delven van grondstoffen, de juiste locatie bepalen van een nieuw winkelcentrum of het aanleggen van een nieuwe weg. Binnen al deze sectoren zullen er risico’s ontstaan en de vraag is hoe hiermee om te gaan. Om projecten zo efficient mogelijk uit te voeren is het van belang dat verschillende soorten risico’s, zowel technische, financiële als sociale, worden ingecalculeerd of geëlimineerd. Dit is van belang zodat er, naar omstandigheden, voor alle stakeholders een zo prettig mogelijk resultaat behaald wordt.

Oplossingen
Op het congres zal  vanuit diverse invalshoeken en perspectieven naar de verschillende risico’s gekeken worden. De focus zal liggenop de beleidsmatige kant van risicomanagement en daarnaast zal er een projectmatige reflectie plaatsvinden vanuit expertises als vastgoedinvesteringen, energie, projectontwikkeling en sociale aspecten. Vragen als "Sluit het overkoepelend beleid aan bij de toepassing?" en "Onderschatten we de noodzaak van draagvlak?" zullen onder andere aan de orde komen.

Tijdens de workshoprondes zal er door verschillende bedrijven een actuele en interactieve workshop gehouden worden waarbij de bijdrage van de deelnemers van belang is.
Workshops zullen worden gegeven door de Nederlandse Aardolie Maatschappij, Rijkswaterstaat, Gemeente Groningen, Antea Group, Syntrus Achmea, Tauw en WesselinkvanZijst. Ook vindt er een seminar van Rien Herber plaats. Het panel van de plenaire discussie zal bestaan uit; Tamara Metze, Hermen Borst, Marc Wesselink en Rien Herber. Meer informatie is te vinden op www.geopromotion.nl.


Deel: ' Congres Risico’s te boven Van onzekerheden naar kansen '


Lees ook