ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

persuitnodiging:

congres: ruimte voor klimaat

persbericht 20 november 2007

persuitnodiging: congres ruimte voor klimaat

op 27 november 2007 organiseren het ministerie van vrom en verkeer en waterstaat samen met de andere ark-programmapartners het congres ruimte voor klimaat. tijdens het congres wordt de nationale adaptatiestrategie van het kabinet gepresenteerd. de strategie beschrijft de hoofdlijnen van de aanpak die nodig is om nederland klimaatbestendig te maken. aan het congres nemen bestuurders, vertegenwoordigers vanuit de overheid, het bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties en de wetenschap deel.

het nationaal programma adaptatie ruimte en klimaat (ark) is een samenwerkingsverband van de ministeries vrom, venw, lnv en ez en de koepelorganisaties van de provincies (ipo), gemeenten (vng) en waterschappen (uvw). ark houdt zich bezig met de veranderingen in het klimaat, de gevolgen daarvan voor nederland en de aanpassingen die nodig zijn om op duurzame en kostenefficiënte wijze met die veranderingen om te gaan.

het programma is als volgt:

15.00 15.10 opening dagvoorzitter
15:10 15:25 z.k.h. prins van oranje
15:25 15:30 inleiding kernboodschap ark
15:30 15.35 minister cramer
15.35 15.40 staatssecretaris huizinga
15.45 16.30 paneldiscussie kansen voor klimaat - paneldiscussie. jan jaap de graaf (directeur stichting natuurmonumenten), pier vellinga (hoogleraar milieuwetenschappen vrije universiteit amsterdam), bart-jan krouwel (directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen rabobank), monique de vries (dijkgraaf hoogheemraadschap hollands noorderkwartier) 16:35 17:15 vraaggesprek met minister cramer (ruimte en milieu), staatssecretaris huizinga (verkeer en waterstaat), gedeputeerde calon (provincie groningen) en burgemeester lamers (gemeente houten) 17:15 17:30 afsluiting

de pers is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het congres. u kunt zich hiervoor aanmelden bij één van onderstaande contactpersonen. aan het einde van het programma is er ruimte voor vragen aan minister cramer en staatssecretaris huizinga

locatie
hotel theater figi
het rond 2
3701 hs zeist

mededeling voor redacties
u kunt zich voor het congres aanmelden bij:
jan-jaap eikelboom, persvoorlichting ministerie van vrom 06 - 113 888 02 karin van rooijen, persvoorlichting ministerie van verkeer en waterstaat, 070-3517794

( bron: https://www.vrom.nl//pagina.html?id=34720 )


Deel: ' Congres Ruimte voor Klimaat '


Lees ook