ERNST AND YOUNG

congres over technisch onderhoud (aankondiging)

PERSUITNODIGING

CONGRES BRENGT STAND VAN ZAKEN

TECHNISCH ONDERHOUD IN KAART

Op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni a.s. vindt in het Marriot Hotel te Amsterdam een congres plaats over technisch onderhoud bij bedrijven. Tijdens dat congres zal een vergelijkend onderzoek worden gepresenteerd naar het onderhoud in bedrijven in de petrochemie en voedingsindustrie.

Het onderzoek van Ernst & Young i.s.m. de TU Delft toont onder meer aan dat technisch onderhoud vaak laag op de agenda van directies staat. Zij zien technisch onderhoud eerder als kostenpost dan als sleutelfactor voor de continuïteit. Met name door het uitblijven van preventief onderhoud lopen deze bedrijven daardoor aanzienlijke risico.s; niet alleen in bedrijfseconomische zin maar ook door een grotere kans op bedrijfsongevallen.

Naast de presentatie van de resultaten van het onderzoek spreken tijdens het congres verantwoordelijken voor het technisch onderhoud bij bedrijven die meewerkten aan het onderzoek (o.a. General Electronics, DSM, Mars, Douwe Egberts).

Aanmelding vooraf is gewenst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Jan-Willem Wits van Ernst & Young op telefoon 010 407 43 59/ 06 21 25 25 15.

28 mei 99 13:48

Deel: ' Congres Stand van zaken technisch onderhoud '
Lees ook