Katholieke Universiteit Brabant

english version

Congres VITE International 24 februari 2000

The impact of E-commerce
Revolution or evolution?'

VITE International organiseert op 24 februari haar 19e congres. Dat van dit jaar zal, zoals ieder jaar, geheel in het teken staan van een actueel onderwerp: electronic commerce. In 1998 werd onder de titel "Telecommunicatie: in gesprek met de sector" de wereld van de telecommunicatie bekeken, terwijl in 1999 fusies en overnames werden belicht, onder de titel: "Together alone? De contradictie in fusies en overnames".

VITE International is de studievereniging voor International Business (IB) en International Economics and Finance (IEF) en is verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. VITE International volgt de internationale economische ontwikkelingen op de voet en probeert daar met haar activiteiten op in te spelen. Wij organiseren een breed scala aan activiteiten waaronder lezingen, excursies en jaarlijks een Europese reis, een intercontinentale reis en een congres.

Door de toegenomen globalisering van het bedrijfsleven en de vooruitgang die op technisch gebied geboekt wordt, zal E-commerce een centraal onderwerp van gesprek worden in het bedrijfsleven. Als rode draad zal de vraag, of E-commerce echt zo revolutionair is als gezegd wordt, dienen. Is het inderdaad een revolutie, vergelijkbaar met de industriële revolutie, of slechts de ontwikkeling van een nieuwe markt? Geheel in lijn hiermee komt ook de vraag of een bedrijf de boot mist als het niet meegaat in E-commerce.

Maurice de Hond zal de rol van dagvoorzitter op zich nemen. Vervolgens zullen in de ochtend lezingen worden verzorgd door iemand van de Raad van Bestuur van hoofdsponsor Fortis, Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.nl) en Cap Gemini. In het middagprogramma zullen er lezingen verzorgd worden door Xerox, Ericsson, CCV, Infopulse, Baan, Dell Computer, ABN AMRO Bank en PTT E-commerce Services. Daarnaast zijn er drie workshops, en wel door: Philips, IBM en Esire. De dag zal afgesloten worden met een interactief debat.

Deel: ' Congres VITE International over e-commerce '
Lees ook